№ 15 (2017)

DOI: https://doi.org/10.33989/2226-4051.2017.15

Весь випуск

Переглянути або завантажити весь випуск PDF

Зміст

ФІЛОСОФІЯ І ПСИХОЛОГІЯ ПЕДАГОГІЧНОЇ ДІЇ

ЖИТТЄВО-КУЛЬТУРОЛОГІЧНІ СМИСЛИ ТВОРЧОСТІ ПРОФЕСОРА ОКСАНИ РУДНИЦЬКОЇ PDF
Grigoriy Vasianovych 9-16
НАУКОВІ ЗАСАДИ ДІАЛОГІЧНОЇ НАВЧАЛЬНОЇ ВЗАЄМОДІЇ У ВИЩІЙ ШКОЛІ PDF
Larysa Semenovska 17-25
РЕНЕСАНСНО-ГУМАНІСТИЧНІ КОНЦЕПТИ КУЛЬТУРИ ПЕДАГОГІЧНОГО СПІЛКУВАННЯ ОРДЕНСЬКИХ ВИКЛАДАЧІВ ТОВАРИСТВА ІСУСА В РАННІЙ НОВИЙ ЧАС PDF
Ruslan Basenko 26-35
МОРАЛЬНА КУЛЬТУРА: ФІЛОСОФСЬКО-ПЕДАГОГІЧНИЙ КОНТЕКСТ PDF
Natalia Kapitan 35-44
ІНТЕРАКТИВНЕ НАВЧАННЯ ІНОЗЕМНИХ МОВ У ВИЩІЙ ШКОЛІ: СТАНОВЛЕННЯ ІДЕЇ В КОНТЕКСТІ РОЗВИТКУ ПЕДАГОГІЧНОЇ НАУКИ (друга половина ХХ – початок ХХІ століття) PDF
Nataliia Tanko 45-56

ПЕДАГОГІЧНА ЕСТЕТИКА ТА ЕТИКА

ПРОФЕСІЙНИЙ РОЗВИТОК УЧИТЕЛІВ ДОШКІЛЬНОГО І ПОЧАТКОВОГО НАВЧАННЯ В СИСТЕМІ ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ОСВІТИ РЕСПУБЛІКИ ПОЛЬЩА PDF
Tereza Yanytska-Panek 57-65
МИСТЕЦТВО ПЕДАГОГІЧНОЇ ДІЇ У СТАНОВЛЕННІ ТВОРЧОЇ ІНДИВІДУАЛЬНОСТІ ПЕДАГОГА PDF
Julia Adamiw 66-72
САМООСВІТНЯ ДІЯЛЬНІСТЬ МОЛОДОГО ВЧИТЕЛЯ: ІСТОРИЧНИЙ АСПЕКТ PDF
Olena Trynus 72-83
ФОРМУВАННЯ МОРАЛЬНОСТІ ДІТЕЙ ТА МОЛОДІ ШЛЯХОМ ЗАХИСТУ ВІД ШКІДЛИВОЇ ІНФОРМАЦІЇ PDF
Olexandra Alyosha 83-96

МИСТЕЦЬКА ОСВІТА: ТЕОРІЯ, ІСТОРІЯ, МЕТОДИКА

РЕФОРМУВАННЯ ДИТЯЧОЇ ХОРЕОГРАФІЧНОЇ ОСВІТИ НА КІРОВОГРАДЩИНІ У 80-ті РОКИ ХХ СТОЛІТТЯ PDF
Irina Murovana 97-107
ЕВОЛЮЦІЯ РОЗВИТКУ ВИКОНАВСЬКИХ ТРАДИЦІЙ ГІТАРНОГО МИСТЕЦТВА У ВІТЧИЗНЯНОМУ КУЛЬТУРНО-ОСВІТНЬОМУ ПРОСТОРІ PDF
Vasyl Blazhevych 107-115
АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ ПРОФЕСІЙНОГО РОЗВИТКУ МАГІСТРІВ МУЗИЧНОГО МИСТЕЦТВА В УМОВАХ СУЧАСНОЇ ВИЩОЇ ШКОЛИ PDF
Vadym Lisoviy 107-115
ПЕДAГOГІЧНИЙ ПОТЕНЦІАЛ МИСТЕЦТВА У ЗМІСТІ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ PDF
Halyna Adamiv 116-124
МЕТОДИКА ВДОСКОНАЛЕННЯ МУЗИЧНОЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ХОРЕОГРАФІЇ PDF
He Xuefei 132-140

ІННОВАЦІЇ У МИСТЕЦЬКІЙ І ПЕДАГОГІЧНІЙ ОСВІТІ

НАУКОВІ ШКОЛИ В ІНСТИТУТІ ПЕДАГОГІЧНОЇ ОСВІТИ І ОСВІТИ ДОРОСЛИХ НАПН УКРАЇНИ: ПЕРСОНОЛОГІЧНИЙ АСПЕКТ PDF
Myroslava Vovk, Yulia Gryshchenko 141-152
О ВОСПИТАНИИ АРТИСТИЧЕСКИХ СПОСОБНОСТЕЙ СТУДЕНТОВ МУЗЫКАЛЬНЫХ ВУЗОВ PDF (Русский)
Iryna Lysovska, Olga Ryzhova 153-162
ФОРМУВАННЯ ГОТОВНОСТІ МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ ДО ІННОВАЦІЙНОЇ ПЕДАГОГІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ: АКСІОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ PDF
Bohdana Bahai 162-172
ХАРАКТЕРИСТИКА МОДЕЛІ ФОРМУВАННЯ ГОТОВНОСТІ МАЙБУТНЬОГО ПЕДАГОГА ПРОФЕСІЙНОЇ ШКОЛИ ДО ОРГАНІЗАЦІЇ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ УЧНІВ PDF
Valentina Bronnikova 172-181