ФОРМУВАННЯ МОРАЛЬНОСТІ ДІТЕЙ ТА МОЛОДІ ШЛЯХОМ ЗАХИСТУ ВІД ШКІДЛИВОЇ ІНФОРМАЦІЇ

Автор(и)

  • Olexandra Alyosha

DOI:

https://doi.org/10.33989/2226-4051.2017.15.175890

Ключові слова:

моральний розвиток, соціалізація, інформаційний вплив, цінності, Інтернет-середовище, засоби масової інформації

Анотація

У статті розглядаються Інтернет-середовище і ЗМІ як потужні чинники формування соціально-культурних норм та цінностей. Особлива увага приділена контенту, що має потенційний вплив на моральний розвиток особистості в ході її соціалізації. Узагальнено досвід державної та суспільної регуляції у сфері захисту дітей від шкідливої інформації. Доводиться, що забезпечення захисту дітей і молоді неможливе без визначення конкретних шляхів та інструментів запровадження гуманітарної експертизи в інформаційній сфері. Визначено, що метою суспільного регулювання інформаційного простору є захист дітей від впливу, до якого вони не готові в силу рівня свого розвитку, а також створення сприятливого середовища для поступового дорослішання шляхом формування чітких ціннісних орієнтирів особистості.

Посилання

Boryshevskyi, M. Y. (2010). Doroha do sebe. Vid osnov subiektnosti do vershyn dukhovnosti [The road to yourself. From the basics of subjectity to the heights of spirituality]. Kyiv: Akademvydav, 416.

Buranova, D. D. (2015). Mezhdunarodnyy opyt v sfere formirovaniya nravstvennosti u detey i molodezhi posredstvom zashchity ikh ot vrednoy informatsii [International experience in the field of morality of children and youth by protecting them from harmful information]. XXI International Scientific Conference. Aktualnyye voprosy sovremennoy psikhologii i pedagogіki. Lipetsk: Argument, 20-26.

Dorosh, M., Shchevych, M. (2015). Prava ditei i telebachennia: yak zakhyshchaty, a ne porushuvaty [Children's Rights and Television: How to Protect and Do not Break]. MediaSapiens. Available at : http://osvita.mediasapiens.ua/ mediaprosvita/kids/prava_ditey_i_telebachennya_yak_zakhischati_a_ne_porushuvati/

Zakhyst nepovnolitnikh vid shkidlyvoho kontentu: dosvid Niderlandiv [Protecting minors from harmful content: Dutch experience]. (2017). StarLightMedia; Nezalezhna asotsiatsiia teleradiomovnykiv. Detektor media. Available at: http://detector.media/infospace/article/123248/2017-02-16-zakhist-epovnolitnikh- vid-shkidlivogo-kontentu-dosvid-niderlandiv/

Konventsiya o pravakh rebenka (prinyata Rezolyutsiyey 44/25 Generalnoy Assamblei ot 20 noyabrya 1989) [The Convention on the Rights of the Child dopted by General Assembly resolution 44/25 of 20 November 1989)]. Available at: http://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/childcon

Kunytskyi, V. V. Zakhyst nepovnolitnikh v informatsiinomu prostori yak obiekt humanitarnoi ekspertyzy: ukrainskyi ta zarubizhnyi dosvid [Protection of minors in the information dimension as an object of humanitarian expertise: Ukrainian and foreign experience]. Available at: academy.gov.ua/ej/ej14/txts/Kunitskiy.pdf

Leontyev, D. A., Ivanchenko, G. V. (2008). Kompleksnaya gumanitarnaya ekspertiza [Comprehensive Humanitarian Expertise]. Moscow: Smysl, 140.

Lysenko, O. O. (2009). Aktualni pytannia zakhystu suspilstva vid shkidlyvoi informatsii [Topical issues of protecting society from harmful information]. Visnyk Kharkivskoho natsionalnoho universytetu vnutrishnikh sprav, 4(47), 30-38.

Lyst Ministerstva osvity i nauky Ukrainy vid 06.11.09 № 1/9–768 “Pro zakhyst ditei ta molodi vid nehatyvnykh informatsiinykh vplyviv” [Letter of the Ministry of Education and Science of Ukraine dated November 6, 2009 No. 1 / 9-768 “On Protection of Children and Youth from Negative Information Influences”]. Available at: http://old.mon.gov.ua/ua/activity/education/59/196/korinf19/ bezditvinet/

Mizhnarodnyi dosvid pravovoho rehuliuvannia pytan shchodo zakhystu ditei vid nehatyvnoho vplyvu informatsiinoi produktsii: Informatsiina dovidka vid 12.03.2010 [International experience of legal regulation of issues concerning the protection of children from the negative impact of information products: Information note dated 12.03.2010]. Natsionalna ekspertna komisiia Ukrainy z pytan zakhystu suspilnoi morali. Available at: http://www.moral.gov.ua/news/173/

Naidonova, L. A. (2013). Mediapsykholohiia: osnovy refleksyvnoho pidkhodu: pidruchnyk [Media Psychology: The Basis of Reflexive Approach]. Kirovohrad: Imeks-LTD, 244.

Nazaruk, T. (2015). Samorehuliatsiia v media: svitovyi dosvid [Self-regulation in the media: world experience]. MediaSapiens. Available at:: http://osvita.mediasapiens.ua/ trends/1411978127/samoregulyatsiya_v_media_svitoviy_dosvid

Pro vnesennia zmin do Polozhennia pro derzhavne posvidchennia na pravo rozpovsiudzhennia i demonstruvannia filmiv: Postanova Kabinetu Ministriv Ukrainy vid 2 hrudnia 2015 r. № 1143 [On Amendments to the Provision on the State Certification for the Right to Distribute and Demonstration of Films: Resolution of the Cabinet of Ministers of Ukraine dated December 2, 2015] Available at: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1143-2015-n

Boryshevskyi, M. Y. (ed.), Shevchenko, O. V., Volodarska, N. D. (2011). Psykholohichni zakonomirnosti rozvytku dukhovnosti osobystosti [Psychological regularities of the development of personality spirituality]. Kyiv: Ped. dumka, 200.

Titarenko, E. S. (2013). Zashchita detey ot negativnoy informatsii kak sredstvo nravstvennogo vospitaniya [Protection of children from negative information as a means of moral education]. Kontsept, 6. Available at: http://e-koncept.ru/ 2013/13131.htm

Scheff, S. Why parents need to be better students. Family Online Safety Institute. Available at: https://www.fosi.org/good-digital-parenting/

##submission.downloads##

Опубліковано

2017-03-09

Номер

Розділ

ПЕДАГОГІЧНА ЕСТЕТИКА ТА ЕТИКА