Редакційний штат

Головний редактор

H. Sotska, доктор педагогічних наук, професор, заступник директора з науково-експериментальної роботи Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих НАПН України

Редакційна колегія

M. Grynova, доктор педагогічних наук, професор, член-кореспондент НАПН України, декан природничого факультету, Полтавський національний педагогічний університет імені В. Г. Короленка

M. Diachenko-Bohun, Марина Миколаївна, доктор педагогічних наук, професор, Полтавський національний педагогічний університет імені В. Г. Короленка

L. Rybalko, доктор педагогічних наук, старший науковий співробітник, завідувач кафедри фізичної культури та спорту, Національний університет «Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка»

S. Babushko, доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри туризму, Національний університет фізичного виховання і спорту України

Y. Palichuk, кандидат педагогічних наук, доцент, ВНЗ України «Буковинський державний медичний університет»

Valery Zhamardiy, кандидат педагогічних наук, доцент, ВДНЗУ «Українська медична стоматологічна академія»

N. Sulaieva, доктор педагогічних наук, професор, декан психолого-педагогічного факультету, Полтавський національний педагогічний університет імені В. Г. Короленка

V. Fazan, доктор педагогічних наук, професор, Полтавський національний педагогічний університет імені В. Г. Короленка

N. Pikula, доктор хабілітований, професор, директор Інституту соціальної роботи, Педагогічний університет імені Комісії народної освіти в Кракові

M. Vovk, доктор педагогічних наук, старший науковий співробітник, завідувач відділу змісту і технологій педагогічної освіти, Інститут педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна НАПН України

W. Yerushka, доктор хабілітований, професор, завідувач кафедри професійної педагогіки Інституту педагогіки Академії спеціальної педагогіки імені Марії Гжегожевської у Варшаві

N. Nychkalo, доктор педагогічних наук, професор, дійсний член НАПН України, академік-секретар Відділення професійної освіти і освіти дорослих НАПН України

L. Khomytch, доктор педагогічних наук, професор, заступник директора з наукової роботи, Інститут педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна НАПН України

O. Fediy, доктор педагогічних наук, професор, завідувачка кафедри початкової освіти, природничих і математичних дисциплін та методик їх викладання, Полтавський національний педагогічний університет імені В. Г. Короленка

O. Lobach, кандидат педагогічних наук, доцент, Полтавський національний педагогічний університет імені В. Г. Короленка