№ 20 (2019)

DOI: https://doi.org/10.33989/2226-4051.2019.20

Весь випуск

Переглянути або завантажити весь випуск PDF

Зміст

ФІЛОСОФІЯ І ПСИХОЛОГІЯ ПЕДАГОГІЧНОЇ ДІЇ

ФЕНОМЕН ЛІДЕРСТВА У НОВИХ РЕАЛІЯХ СУЧАСНОГО СУСПІЛЬСТВА PDF
Oleh Topuzov 9-17
ІНТЕРАКТИВНЕ НАВЧАННЯ У ПРОФЕСІЙНІЙ ПІДГОТОВЦІ МАЙБУТНІХ ПЕДАГОГІВ PDF
Larysa Semenovska 18-28
ДИСТАНЦІЙНЕ НАВЧАННЯ: УКРАЇНА І СВІТ PDF
Natalia Vlasenko, Valentyn Pomohaibo 29-37
ОСОБЛИВОСТІ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ ВЧИТЕЛІВ: ДОСВІД СІНГАПУРУ PDF
Maria Sotska 38-45
СУТНІСТЬ ПОНЯТТЯ «САМОСТІЙНА ПОЗААУДИТОРНА РОБОТА» У БРИТАНСЬКОМУ НАУКОВОМУ ДИСКУРСІ PDF
Olga Palekha 46-53

ПЕДАГОГІЧНА ЕСТЕТИКА ТА ЕТИКА

ЕТИКА СУБ’ЄКТ-СУБ’ЄКТНОЇ ВЗАЄМОДІЇ У СУЧАСНОМУ ОСВІТНЬОМУ СЕРЕДОВИЩІ PDF (English)
Olga Fediy, Julia Fediy 54-67
АДАПТАЦІЯ ТЕКСТУ КОНВЕНЦІЇ ПРО ПРАВА ДИТИНИ ТА ЇЇ ВИКОРИСТАННЯ В ПЕДАГОГІЧНОМУ ПРОЦЕСІ PDF
Irina Lisakova 68-78
ЕТИЧНИЙ КОМПОНЕНТ МЕТОДИЧНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ ВИКЛАДАЧА ПЕДАГОГІЧНОГО КОЛЕДЖУ PDF
Liudmyla Lyktei 78-86
СПЕЦИФІКА ПОНЯТТЯ «МУЗИЧНА СПАДЩИНА» В КОНТЕКСТІ ПІДГОТОВКИ ВЧИТЕЛІВ МУЗИЧНОГО МИСТЕЦТВА PDF
Vasyl Boghdanjuk 87-95

МИСТЕЦЬКА ОСВІТА: ТЕОРІЯ, ІСТОРІЯ, МЕТОДИКА

ОПТИМІЗАЦІЯ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНО-ТВОРЧОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ЯК ФАКТОР УДОСКОНАЛЕННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНЬОГО ПЕДАГОГА-МУЗИКАНТА PDF
Alla Rastrygina 96-105
ВПЛИВ ДІЯЛЬНОСТІ ЄВСЕВІЯ ТА ГЕОРГІЯ МАНДИЧЕВСЬКИХ НА СТАНОВЛЕННЯ МУЗИЧНОЇ ОСВІТИ І КУЛЬТУРИ БУКОВИНИ PDF (Magyar)
Volodymyr Akatrani 106-119
ПІДГОТОВКА МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ МУЗИЧНОГО МИСТЕЦТВА НА ІНДИВІДУАЛЬНИХ ЗАНЯТТЯХ З ОСНОВНОГО МУЗИЧНОГО ІНСТРУМЕНТУ PDF
Viktoriia Irkliienko, Nataliia Dem’yanko 119-127
РОЛЬ ВЕЧІРНІХ РИСУВАЛЬНИХ І КРЕСЛЯРСЬКИХ КЛАСІВ ПРИ ЄЛИСАВЕТГРАДСЬКОМУ ЗЕМСЬКОМУ РЕАЛЬНОМУ УЧИЛИЩІ У ПРОФЕСІЙНОМУ СТАНОВЛЕННІ МИТЦІВ КІНЦЯ ХІХ – ПОЧАТКУ ХХ СТОЛІТТЯ PDF
Iryna Bosa 128-136
КОМПОЗИЦІЙНА КОМПЕТЕНТНІСТЬ ЯК СКЛАДОВА ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ОБРАЗОТВОРЧОГО МИСТЕЦТВА PDF
Nataliia Digtiar, Olexandr Tarasenko 136-144
ПЕТРИКІВСЬКИЙ РОЗПИС: ТЕОРІЯ І МЕТОДИКА PDF
Tetiana Harkava 144-151

ІННОВАЦІЇ У МИСТЕЦЬКІЙ І ПЕДАГОГІЧНІЙ ОСВІТІ

РОЛЬ ТЕХНОЛОГІЇ ПРОЕКТНОГО НАВЧАННЯ У ПРОФЕСІЙНОМУ РОЗВИТКУ МАЙБУТНІХ ДЕФЕКТОЛОГІВ PDF (English)
Maryna Kononova 152-160
СУЧАСНЕ І ТРАДИЦІЙНЕ НАВЧАННЯ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ: ПЕРЕВАГИ І НЕДОЛІКИ PDF
Yuliia Styrkina 161-170
ВИКОРИСТАННЯ МЕРЕЖІ ІНТЕРНЕТ ЯК ЗАСОБУ НАВЧАННЯ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ PDF
Oksana Rudych 170-178
ПЕДАГОГІЧНІ УМОВИ ПІДГОТОВКИ ІНОЗЕМНИХ СТУДЕНТІВ-МЕДИКІВ У ПРОЦЕСІ ВИВЧЕННЯ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ PDF
Elena Shevchenko 178-187