№ 16 (2017)

DOI: https://doi.org/10.33989/2226-4051.2017.16

Весь випуск

Переглянути або завантажити весь випуск PDF

Зміст

ФІЛОСОФІЯ І ПСИХОЛОГІЯ ПЕДАГОГІЧНОЇ ДІЇ

DIALOG I SPOTKANIE A WSPÓLNOTA I WSPÓLNOTOWOŚĆ PDF (Polski)
Małgorzata Franc 9-25
СЕНСИ ОСВІТНІХ КОМУНІКАЦІЙ PDF
Georgii Filipchuk 25-34
СУТНІСНА ХАРАКТЕРИСТИКА СЕРЕДОВИЩНОГО ПІДХОДУ ДО СУЧАСНОЇ ВИЩОЇ ОСВІТИ PDF
Elvira Zaredinova 35-45
МЕТОДОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ФОРМУВАННЯ СЦЕНІЧНО-ОБРАЗНОЇ КУЛЬТУРИ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ МУЗИЧНОГО МИСТЕЦТВА PDF
Natalia Kosinskaya 45-55

ПЕДАГОГІЧНА ЕСТЕТИКА ТА ЕТИКА

ПРОБЛЕМА ДОБРА І ЗЛА У ХРИСТИЯНСЬКІЙ ЕТИЦІ PDF
Hryhorii Vasianovych 56-70
ФАХОВА ЕТИКА У ЛІНГВОКУЛЬТУРНОМУ ВИМІРІ: АМЕРИКАНСЬКИЙ ДОСВІД PDF
Olena Semenoh, Olena Kravchenko 70-83
РОЗВИТОК МУЗЕЙНОЇ ПЕДАГОГІКИ В УКРАЇНІ: КУЛЬТУРОТВОРЧІ ЗАСАДИ PDF
Natalia Filipchuk 84-93
ДІАЛОГІЧНИЙ ДИСКУРС У МУЗЕЙНІЙ ПЕДАГОГІЦІ УКРАЇНИ ТА ІСПАНІЇ PDF
Iryna Lysakova 94-105
АКТУАЛЬНІСТЬ ДОСЛІДЖЕННЯ ПРАКТИК ЕСТЕТИЧНОГО ВИХОВАННЯ СТУДЕНТІВ В УМОВАХ ІНТЕРНАЦІОНАЛІЗАЦІЇ СУЧАСНОЇ ВИЩОЇ ОСВІТИ PDF
Zoriana Hnativ 105-114

МИСТЕЦЬКА ОСВІТА: ТЕОРІЯ, ІСТОРІЯ, МЕТОДИКА

МИСТЕЦЬКА ПЕДАГОГІКА ЯК ЯВИЩЕ СЕНСОРНОЇ КУЛЬТУРИ: СОЦІОКУЛЬТУРОЛОГІЧНИЙ АНАЛІЗ PDF
Elena Lobach 115-125
МЕТОДИ І ПРИЙОМИ ОРГАНІЗАЦІЇ ПОЛІКУЛЬТУРНОЇ ОСВІТИ МАЙБУТНЬОГО ВИКЛАДАЧА PDF
Leila Sultanova 126-137
ДІАГНОСТИКА СФОРМОВАНОСТІ МУЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ХОРЕОГРАФІЇ PDF
He Xuefei 137-147
ХАРАКТЕРИСТИКА ОСНОВНИХ ФОРМ І МЕТОДІВ ВИХОВАННЯ ЕСТЕТИЧНОЇ КУЛЬТУРИ УЧНІВ ЗАГАЛЬНООСВІТНЬОЇ ШКОЛИ PDF
Natalia Gatezh 147-156

ІННОВАЦІЇ У МИСТЕЦЬКІЙ І ПЕДАГОГІЧНІЙ ОСВІТІ

ЦИФРОВІ НАРАТИВИ У ФОРМУВАННІ ЕСТЕТИЧНИХ ЦІННОСТЕЙ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ PDF
Natalia Pavlenko 157-171
ТЕХНОЛОГІЯ ОРГАНІЗАЦІЇ САМОСТІЙНОЇ ПОЗААУДИТОРНОЇ РОБОТИ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ В УНІВЕРСИТЕТАХ ВЕЛИКОЇ БРИТАНІЇ PDF
Olha Palekha 172-183
СТРУКТУРА КУЛЬТУРООХОРОННОЇ КОНЦЕПЦІЇ ОСВІТНЬОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ВОЛОДИМИРА ЩЕПОТЬЄВА PDF
Yuliia Hryn 184-192