DIALOG I SPOTKANIE A WSPÓLNOTA I WSPÓLNOTOWOŚĆ

Автор(и)

  • Małgorzata Franc

DOI:

https://doi.org/10.33989/2226-4051.2017.16.175944

Ключові слова:

діалог, професійна комунікація, вчитель, викладач, учень, студент, гуманна педагогіка, інтерсуб’єктивність, спілкування

Анотація

Виховання зумовлює необхідність налагодження діалогу в педагогічному середовищі. На сучасному етапі розвитку освіти означений аспект розглядається як сучасна тенденція гуманної педагогіки, що пов’язано з філософськими засадами діалогу або інтерсуб’єктивності серед освітян. Педагогічний діалог визначається як відкрита система знань про можливості та наслідки комунікації між учителем, викладачем та учнем, студентом. Автор вказує на роль та можливості сучасного діалогу в процесі міжособистісного спілкування та освітнього партнерства, які істотно впливають на якість процесу соціалізації та створення нових шляхів професійного розвитку вчителів.

Посилання

Bonhoeffer, D. (1997). Naśladowanie (tłum. Joanna Kubaszczyk). Poznań: Wydawnictwo „W drodze”.

Buber, M., Ja i Ty. (1992). Wybór pism filozoficznych, (tłum. Jan Doktór). Warszawa: Instytut Wydawniczy PAX.

Buber, M. (1993). Problem człowieka, (tłum. Jan Doktór). Warszawa: PWN.

Bukowski, J. (1987). Zarys filozofii spotkania. Kraków: Wydawnictwo ZNAK.

Domeracki, P. Etyczne aspekty fenomenów integracji i wspólnotowości” https://repozytorium.umk.pl/bitstream/handle/item/1140/DOMERACKI%20Piotr,

%20INTEGRACJA-WSP%C3%93LNOTOWO%C5%9A%C4%86.pdf?

sequence=1 (dostęp: 8.03.2016).

Gadacz, T. (2003). O umiejętności życia. Wydawnictwo ZNAK. Kraków.

Gara, J. (2008). Pedagogiczne implikacje filozofii dialogu. Kraków: Wydawnictwo WAM.

Góralski, A. (2003). Teoria twórczości. Warszawa: Wydawnictwo Akademii Pedagogiki Specjalnej.

Kopaliński, Wł. (1988). Słownik mitów i tradycji kultury. Warszawa: PWN.

Kotarbiński, T. (2003). Abecadło praktyczności, (w:) Dzieła wszystkie. Prakseologia, cz. druga, Ossolineum, Wrocław.

Łukaszyński, J. (2013). Inkontrologiczna koncepcja wzajemności, „Nauki Społeczne. Social Sciences”, nr 1(7), s. 112-131.

Malinowski, B. (2001). Prawo, zwyczaj, zbrodnia w społeczności dzikich. De Agostini: we współpr. z Ediciones Altaya Polska. Warszawa.

Nowicki, Andrzej. (1991). Spotkania w rzeczach. PWN, Warszawa.

Pedagogika. Leksykon PWN, (red.) B. Milerski, B. Śliwerski. PWN, Warszawa 2000.

Podsiad, A., Więckowski, Z. (1983). Mały słownik pojęć i terminów filozoficznych. Instytut Wydawniczy PAX, Warszawa.

Rahner, K., Vorgrimler H. (1987). Mały słownik teologiczny, (tłum. T. Mieszkowski, P. Pachciarek). Instytut Wydawniczy PAX, Warszawa.

Ryk, A. (2006). (Po) nowoczesny podmiot w doświadczeniu spotkania: antropologiczne aspekty pedagogiki spotkania. Oficyna Wydawnicza IMPULS, Kraków.

Słownik Języka Polskiego PWN: Wspólnota, http://sjp.pwn.pl/sjp/wspolnota; 2537996.html (dostęp: 8.03.2016)

Słownik Języka Polskiego: Wzajemność, http://sjp.pwn.pl/sjp/wzajemno% C5%9B%C4%87; 2541408 (dostęp: 10.03.2016)

Tischner, J. (1978). Fenomenologia spotkania. „Analecta Cracoviensia”, t. X. s. 73–98.

Tischner, J. (1980). Bezdroża spotkań. „Analecta Cracoviensia”,t. XII. s. 137–172.

Tischner, J. (1981). Etyka solidarności. Wydawnictwo ZNAK, Kraków.

Tischner, J. (1982). Myślenie według wartości. Wydawnictwo ZNAK, Kraków.

Tischner, J. (2001). Filozofia dramatu. Wydawnictwo ZNAK, Kraków.

Twardowski, K. (1965). Wybrane pisma filozoficzne, PWN, Warszawa.

Twardowski, K. (1971). O zadaniach etyki naukowej. Wykładów z etyki część III, „Etyka”, nr 9.

Wikicytaty: Wzajemność. https://pl.wikiquote.org/wiki/Wzajemno%C5%9B% C4%87 (dostęp: 10.03.2016).

Wikipedia: Piotr Aleksiejewicz Kropotkin. https://pl.wikipedia.org/wiki/ Piotr_Kropotkin (dostęp: 10.03.2016).

Wikipedia: Reguła wzajemności. https://pl.wikipedia.org/wiki/Regu%C5% 82a_wzajemno%C5%9Bci (dostęp: 11.03.2016).

Wikipedia: Wspólnota. https://pl.wikipedia.org/wiki/Wsp%C3%B3lnota (dostęp: 8.03.2016).

Witkowski, T. (2000). Psychomanipulacje, Wydawnictwo Unus, Wałbrzych.

Wojtowicz, A. M. Wspólnotowy, awspólnotowy, antywspólnotowy. http://www.opoka. org.pl/biblioteka/T/TS/wspolnota.html (dostęp: 8.03.2016).

##submission.downloads##

Опубліковано

2017-09-09

Номер

Розділ

ФІЛОСОФІЯ І ПСИХОЛОГІЯ ПЕДАГОГІЧНОЇ ДІЇ