ПЕДАГОГІЧНІ УМОВИ ВИКОРИСТАННЯ ДИДАКТИЧНОЇ ГРИ У СЕНСОРНОМУ ВИХОВАННІ ДІТЕЙ РАННЬОГО ВІКУ

Автор(и)

  • O. Vilkhova
  • O. Hryshko

DOI:

https://doi.org/10.33989/2226-4051.2022.25.256650

Ключові слова:

дидактичні ігри, вправи, сенсорний розвиток, діти раннього віку, базові компетентності, вихователі закладів дошкільної освіти, педагогічне керівництво

Анотація

У статті обґрунтовано актуальність використання вихователями закладів дошкільної освіти дидактичних ігор, які відіграють важливу роль у формуванні сенсорних еталонів у дітей раннього віку. Визначено сутність сенсорного виховання як цілеспрямованого, послідовного і планомірного педагогічного впливу, що забезпечує формування у дітей чуттєвого пізнання, розвиток процесів відчуття, сприймання, наочних уявлень через ознайомлення з сенсорною культурою людини. З’ясовано, що педагогічними умовами успішного використання дидактичних ігор у сенсорному вихованні дошкільнят є послідовність і систематичність використання дидактичних ігор; регулярність їх проведення з поступовим переходом від простого до складного; індивідуальний підхід з урахуванням вікових особливості дітей; предметно-розвивальне середовище. Доведено, що сенсорне виховання дитини з перших днів її життя є запорукою успішного здійснення різних видів діяльності, формування різноманітних здібностей. Однією з найважливіших складових організації процесу сенсорного виховання є предметно-розвивальне середовище. Наявність дидактичних посібників, іграшок, які стимулюють сенсорний розвиток дітей відіграє дуже важливу роль. З’ясовано, що науковці у своїх працях у галузі дошкільної педагогіки і психології акцентують увагу на тому, що без цілеспрямованого сенсорно-пізнавального впливу на дитину її сприйняття надовго залишається поверхневим, фрагментарним, не створюється база, необхідна для інтелектуального розвитку, оволодіння різними видами діяльності (малювання, конструювання тощо), повноцінного засвоєння знань і набуття навичок. Провідна роль у цьому процесі належить дорослим – вихователям, батькам, найближчим родичам.

Саме тому так важливо, щоб сенсорне виховання планомірно і систематично включалося в усі сфери життя дитини, перш за все в процеси пізнання  предметів та їх властивостей (форма, будова, величина, пропорції, колір, розташування в просторі тощо).

У статті акцентовано увагу на тому, що дидактичний матеріал, який використовують педагоги для під час проведення ігор повинен сприяти створенню певних проблемних ситуацій, активізувати мислення дітей раннього віку, стимулювати їх до пошуку вирішення поставлених завдань.

Посилання

Burieishyna, O. M. (2014). Dydaktychna hra yak zasib sensornoho vykhovannia ditei rannoho viku: nasha ihroteka [Didactic game as a means of sensory education of young children: our play library]. Doshkilna pedahohika [Preschool pedagogy], 3, 61-67 [in Ukrainian].

Dychkivska, I. M. (2020). Innovatsiini pedahohichni tekhnolohii: Navch. posib [Innovative pedagogical technologies: a Handbook]. Kyiv: Akademvydav [in Ukrainian].

Dychkivska, I. M., & Ponimanska, T. I. (2006). M. Montessori: teoriia i tekhnolohiia [M. Montessori: theory and technology]. Kyiv: Slovo [in Ukrainian].

Dyshliuk, T. B. (2015). Svit Montessori [Montessori world]. Kyiv: Instytut spetsialnoi pedahohiky NAPN Ukrainy [in Ukrainian].

Hrama, N. H. (2018). Sensornyi rozvytok ditei rannoho viku: teoriia i praktyka: Monohrafiia [Sensory development of young children: theory and practice: a Monograph]. Odesa [in Ukrainian].

Hromova, I. H. (2014). Ihry z pryshchipkamy: dydaktychni ihry, shcho spryiaiut sensornomu vykhovanniu i rozvytku motoryky ruk ditei molodshoho i serednoho doshkilnoho viku [Games with clothespins: didactic games that promote sensory education and development of hand motor skills of children of primary and secondary preschool age]. Dytyna v dytiachomu sadku [A child in kindergarten], 6, 58-63 [in Ukrainian].

Hromova, I. H. (2014). Nestandartni dydaktychni ihry iz sensornoho rozvytku i motoryky ruk: rannii vik i starshi doshkilnyky [Non-standard didactic games on sensory development and hand motility: early age and older preschoolers]. Doshkilne vykhovannia [Preschool education], 8, 76-80 [in Ukrainian].

Lovushkina, S. I. (2012). Ihry i vpravy u sensornomu rozvytku [Games and exercises for sensory development]. Doshkilne vykhovannia [Preschool education], 11, 85-87 [in Ukrainian].

Pro zatverdzhennia Bazovoho komponenta doshkilnoi osvity (Derzhavnoho standartu doshkilnoi osvity). Nova redaktsiia [On approval of the Basic component of preschool education (State standard of preschool education) new edition]. (2021): Nakaz Ministerstva osvity i nauky vid 12.01.2021 №33. Retrieved from https://mon.gov.ua/ua/npa/pro-zatverdzhennya-bazovogo-komponenta-doshkilnoyi-osviti-derzhavnogo-standartu-doshkilnoyi-osviti-nova-redakciya [in Ukrainian].

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-05-12

Номер

Розділ

ФІЛОСОФІЯ І ПСИХОЛОГІЯ ПЕДАГОГІЧНОЇ ДІЇ