ФОРМУВАННЯ КОНЦЕПТІВ ПРОФЕСІЇ БАЛЕТМЕЙСТЕРА У КОНТЕКСТІ РОЗВИТКУ УКРАЇНСЬКОЇ ХОРЕОГРАФІЧНОЇ ОСВІТИ

Автор(и)

  • Tetyana Blahova

DOI:

https://doi.org/10.33989/2226-4051.2018.17.176293

Ключові слова:

балетмейстер, хореограф, хореографічна освіта, хореографічна педагогіка, принципи балетмейстерської творчості, виконавський стиль, мистецько-педагогічна діяльність

Анотація

У статті досліджено сутнісні ознаки професії балетмейстера, обґрунтовано значення мистецько-педагогічної спадщини видатних українських балетмейстерів XX ст. у розвитку хореографічної освіти в Україні, узагальнено їх балетмейстерський доробок, провідні тенденції професійної діяльності; схарактеризовано комплекс новаторських художньо-естетичних принципів роботи у хореографічних колективах.

Посилання

Blahova, T. O. (2016). Dynamika formuvannia kontseptiv profesii baletmeistera v Ukraini (na materiali tvorchosti P. P. Virskoho). [Dynamics of the formation of concepts of the profession of choreographer in Ukraine (based on the work of P. Virskyi)]. Visnyk Zhytomyrskoho derzhavnoho universytetu imeni Ivana Franka (Is. 4 (86), pp. 24-29). Zhytomyr: ZhDU.

Derzhavnyi ansambl tantsiu Ukrainy (21.10.80 – 25.02.81). [State Dance Ensemble of Ukraine]. Tsentralnyi derzhavnyi arkhiv-muzei literatury i mystetstv Ukrainy, m. Kyiv (TsDAMLM Ukrainy). Fond 643, opys. 5, sprava. 40, arkush 14.

Grigorovich, Ju. N. (Ed.). (1981). Balet: Jenciklopedija [Ballet: Encyclopedia] (pp. 617-620). Moscow: Sovetskaja Jenciklopedija.

Humeniuk, A. I. (1963). Narodne khoreohrafichne mystetstvo Ukrainy [Folk choreographic art of Ukraine]. Kyiv: AN URSR.

Kokulenko, B. H. (2006). Tam, de “Iatran”. [Where “Yatran”]. Kirovohrad: Natsionalna khoreohrafichna spilka Ukrainy.

Kolnohuzenko, B. M. (2014). Vydy mystetstv i khoreohrafii. [Types of art and choreography]. (Vyd. 2-e). Kharkiv: Natsionalna khoreohrafichna spilka Ukrainy.

Kosakovska, L. P. (2009). Mystetska paradyhma Vasylia Avramenka v konteksti rozvytku ukrainskoi kultury XX st. [The artistic paradigm of Vasyl Avramenko in the context of the development of Ukrainian culture of the XX century]. (The abstract of the dissertations of the candidate of mystic wisdom). Derzhavna akademiia kerivnykh kadriv kultury i mystetstv. Kyiv.

Narodna artystka SRSR Lidiia Chernyshova [People's Artist of the USSR Lidiya Chernyshova]. (1978). Yu. O. Stanishevskyi (Ed.). Kyiv: Mystetstvo.

Noverr, Zh.-Zh. (1965). Pysma o tantse y baletakh [Letters about dance and ballet]. Leningrad; Moscow: Yskusstvo.

Pihuliak, I. (1979). Vasyl Avramenko i vidrodzhennia ukrainskoho tanku (1917–1978) [Vasyl Avramenko and the revival of the Ukrainian dance (1917–1978)]. Syracuse; New York.

Stanishevskyi, Yu. O. (2003). Baletnyi teatr Ukrainy: 225 rokiv istorii [Ballet Theater of Ukraine: 225 years of history]. Kyiv: Muzychna Ukraina.

Vasylenko, K. Yu. (1997). Ukrainskyi tanets [Ukrainian dance]. Kyiv: IPK PK.

Volynskyi, A. (1992). Knyha lykovanyi. Azbuka klassycheskoho tantsa. [Book of rejoicing. The alphabet of classical dance]. Moscow: ART.

##submission.downloads##

Опубліковано

2018-03-09

Номер

Розділ

МИСТЕЦЬКА ОСВІТА: ТЕОРІЯ, ІСТОРІЯ, МЕТОДИКА