РЕАЛІЗАЦІЯ ЕКОЛОГІЧНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ УЧНІВ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ В ПРОЦЕСІ ВИВЧЕННЯ ПРИРОДНИЧОЇ ОСВІТНЬОЇ ГАЛУЗІ

Автор(и)

  • N. Vlasenko

DOI:

https://doi.org/10.33989/2226-4051.2022.25.256677

Ключові слова:

екологічна компетентність, природнича освітня галузь, інтегрований курс «Я досліджую світ», освітній процес, початкова школа

Анотація

У статті висвітлено особливості реалізації екологічної компетентності учнів початкової школи в процесі опанування природничої освітньої галузі через вивчення інтегрованого курсу «Я досліджую світ». З’ясовано особливості реалізації екологічної компетентності в початковій школі, які пов’язані з необхідністю навчання і виховання молодого покоління, здатного гармонійно співіснувати з природою, раціонально використовувати та відтворювати її багатства. Найбільш екологічно спрямованою є природнича освітня галузь, яка реалізується в інтегрованому курсі «Я досліджую світ», відповідно до Держаного стандарту початкової школи згідно з концепцією НУШ, де кожна змістова лінія пронизана ідеями формування в дітей цілісного сприйняття природи, розуміння єдності біологічного і соціального, усвідомлення необхідності їх гармонійної взаємодії. Наскрізне проникнення екологічних ідей у зміст освітніх галузей початкової школи вибудує чітку стратегію екологізації освіти в нашій державі. Визначено, що в процесі реалізації екологічної компетентності, зокрема освітніми технологіями ситуативного моделювання, розширюється орієнтація учнів у навколишньому середовищі, формуються пізнавальні здібності, дослідницькі інтереси, виховується відповідне ставлення до природи. Екологічна компетентність проявляється в систематичному прийнятті рішень щодо врахування екологічних наслідків власної діяльності, що чинить певний вплив на довкілля. Якщо цей вплив буде позитивним, він не порушить крихкої динамічної рівноваги в біосфері. Основою екологічної компетентності є екологічні знання, досвід практичної діяльності в довкіллі. Набуті екологічні знання є особистісними надбанням, вони формуються внаслідок отримання певних типів інформації. Таку інформацію учні одержують під час навчання в початковій школі, опановуючи природничу освітню галузь на уроках інтегрованого курсу «Я досліджую світ». Реалізація екологічної компетентності в початковій школі буде здійснюватися успішно за умови використання в освітньому процесі технологій ситуативного моделювання, зокрема застосування ігрових завдань екологічного змісту (імітаційні ігри, розігрування ситуації за ролями, квести, подорожі, екскурсії тощо). Встановлено, що важливою умовою реалізації екологічної компетентності в процесі застосування ігрових завдань екологічного змісту є перетворення зовнішніх мотивів і стимулів у внутрішні мотиви особистості, що сприятиме формуванню природобезпечної діяльності без контролю із зовнішнього боку. Визначено рівні екологічної освіти школярів (екологічна грамотність, екологічна освідченість, екологічна компетентність), із яких формується екологічна культура. Екологічна культура людини включає її екологічну свідомість та екологічну поведінку. Таким чином, можна зазначити, що реалізація екологічної компетентності молодшими школярами в процесі вивчення інтегрованого курсу «Я досліджую світ» не може існувати без глибокого осмислення учнями екологічних явищ, естетичної краси власне природи, а також розуміння негативних наслідків дії людини в природі за допомогою практико-орієнтованої ігрової діяльності.

Посилання

Andrusenko, I. V. (2020). Formuvannia ekolohichnoi hramotnosti molodshykh shkoliariv v intehrovanomu kursi "Ia doslidzhuiu svit" [Formation junior schoolchildren’s ecological literacy in the integrated course ‘I explore the world’]: metodychni rekomendatsii. Kyiv: Pedahohichna dumka [in Ukrainian].

Balokha, A. S. (2018). Novitni pidkhody do formuvannia pryrodoznavchoi kompetentnosti maibutnikh uchyteliv pochatkovoi shkoly u konteksti novoi ukrainskoi shkoly [The latest approaches to future primary school teachers’ science competence formation in the context of the New Ukrainian School]. In Pidhotovka suchasnoho pedahoha doshkilnoi ta pochatkovoi osvity v umovakh rozbudovy Novoi ukrainskoi shkoly [Training modern teacher for preschool and primary education in the conditions of the New Ukrainian School development]: zb. materialiv Vseukr. z mizhnar. uchastiu nauk.-prakt. konf., 19-20 kvit. (p. 79-80). Kherson: Borysfen-pro [in Ukrainian].

Bida, O. A. (2002). Pidhotovka maibutnikh vchyteliv do zdiisnennia pryrodoznavchoi osvity u pochatkovii shkoli: Teoretyko-metodychni zasady [Future teacher training in science education in primary school implementation: Theoretical and methodological principles: monohrafiia]. Kyiv: Naukovyi svit [in Ukrainian].

Busel, V. T. (Ed.). (2001). Velykyi tlumachnyi slovnyk suchasnoi ukrainskoi movy [Large explanatory dictionary of the modern Ukrainian language]. Kyiv, Irpin: Perun [in Ukrainian].

Derzhavnyi standart pochatkovoi osvity Novoi ukrainskoi shkoly [State standard of primary education of the New Ukrainian School]. Retrieved from http://nus.org.ua/news/ uryadopublikuvav-novyj-derzhstandart-pochatkovoyi-osvity-dokument/ [in Ukrainian].

Hilberh, T. H., Tarnavska, S. S., Khytra, 3. M., & Pavych, N. M. (2020). Nova ukrainska shkola: metodyka navchannia intehrovanoho kursu "Ia doslidzhuiu svit" u 3-4 klasakh zakladiv zahalnoi serednoi osvity na zasadakh kompetentnisnoho pidkhodu [New Ukrainian school: methods of teaching an integrated course "I explore the world" in 3-4 grades of general secondary educational institutions on the basis of the competence approach: Educational and methodical manual]. Kyiv: Heneza [in Ukrainian].

Iepikhina, M. A. (2019). Osoblyvosti vykladannia intehrovanoho kursu "Ia doslidzhuiu svit" u novii ukrainskii shkoli v konteksti pedahohiky partnerstva [Features of teaching the integrated course "I explore the world" in the new Ukrainian school in the context ofpartnership pedagogy]. Naukovyi visnyk uzhhorodskoho universytetu, 1(44), 67-70 [in Ukrainian].

Intehrovanyi kurs "Ia doslidzhuiu svit". Navchannia na osnovi zapytiv [Integrated course "I explore the world". Inquiry-based learning]. (2018). Retrieved from https://edera.gitbook.io/glossary/metodikivikladannya-u-1-klasi/worldiu [in Ukrainian].

Kontseptsiia ekolohichnoi osvity Ukrainy [The concept of environmental education in Ukraine]. (2002). Informatsiinyi zbirnyk Ministerstva osvity i nauky Ukrainy [Information collection of the Ministry of Education and Science of Ukraine], 7, 3-23 [in Ukrainian].

Kontseptsiia Novoi ukrainskoi shkoly [The concept of the New Ukrainian School]. Retrieved from https://www.kmu.gov.ua/storage/app/media/reforms/ukrainska-shkolacompressed.pdf [in Ukrainian].

Koval, V. O. (2019). Ekolohichna kompetentnist uchytelia Novoi ukrainskoi shkoly. Navchalno–metodychnyi posibnyk v tablytsiakh i skhemakh [Ecological competence of the teacher of the New Ukrainian School. Training manual in tables and diagrams]. Chernihiv: NUChK imeni T. H. Shevchenka [in Ukrainian].

Padalka, R. H. (2018). Psykholohichni osoblyvosti rozvytku ekolohichnoi svidomosti molodshoho shkoliara [Psychological features of the development of ecological consciousness of a junior schoolchild]. (Ext. abstract of PhD diss.). Kyiv [in Ukrainian].

Vlasenko, N. O. (2018). Ekosvidomist molodshykh shkoliariv [Junior schoolchildren’s eco-consciousness]. In Innovatsiini pedahohichni rishennia u pochatkovii osviti [Innovative pedagogical solutions in primary education]: Zb. nauk. prats. (р. 45-54). Poltava: Vydavets Shevchenko R. V. [in Ukrainian].

Vorontsova, T. V. (2019). Nova ukrainska shkola: metodyka navchannia intehrovanoho kursu "Ia doslidzhuiu svit" na zasadakh kompetentnisnoho pidkhodu [The New Ukrainian School: methods of teaching an integrated course "I explore the world" on the basis of the competence approach]. Kyiv: Alaton [in Ukrainian].

Zavhorodnia, T. K. (2013). Ekolohichna osvita yak umova formuvannia kultury zdorovia molodshykh shkoliariv: vitchyznianyi ta zarubizhnyi dosvid [Environmental education as a condition for primary school children’s culture of health formation: national and foreign experience]. Porivnialno-pedahohichni studii [Comparative and pedagogical studies], 4, 39-44 [in Ukrainian].

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-05-12

Номер

Розділ

ІННОВАЦІЇ У МИСТЕЦЬКІЙ І ПЕДАГОГІЧНІЙ ОСВІТІ