СУЧАСНІ ТЕХНІКИ ЦИФРОВОЇ ВІЗУАЛІЗАЦІЇ ДИДАКТИЧНОГО КОНТЕНТУ МАТЕМАТИЧНОЇ, ІНФОРМАТИЧНОЇ ТА ПРИРОДНИЧОЇ ОСВІТНІХ ГАЛУЗЕЙ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ

Автор(и)

  • L. Protsai
  • N. Gibalova
  • Ye. Pochynok
  • O. Fediy

DOI:

https://doi.org/10.33989/2226-4051.2022.25.256675

Ключові слова:

візуальне мислення, цифрова візуалізація, дидактичний контент, учні початкової школи, математична освітня галузь, інформатична освітня галузь, природнича освітня галузь

Анотація

У статті уточнено поняття та особливості розвитку візуального мислення учня початкової школи. Здійснено теоретичний аналіз існуючих психолого-педагогічних підходів до визначення поняття візуального мислення, виокремлено основні його компоненти. З’ясовано, що дидактичним завданням розвитку візуального мислення є спрощення подання складних понять, мотивація учнів до аналізу інформацію і як результат – підвищення рівня знань учнів.

Теоретично обґрунтовано ефективність візуалізації дидактичного контенту в освітньому просторі початкової школи. В дослідженні під дидактичним контентом розуміємо інформацію довільної форми, зміст якої має навчальний характер. Поняття цифрової візуалізації трактується нами як дидактичний продукт (засіб), створений за допомогою цифрових застосунків та збережений у цифровому форматі або інших форматах.

З’ясовано, що технологія цифрової візуалізації дидактичного контенту істотно розширює сфери їх застосування в освітньому процесі: полегшує сприйняття навчальної інформації учнями; сприяє формуванню правильних уявлень школярів про об’єкт вивчення; дає можливість сконцентрувати увагу учнів на головних смислових елементах навчального матеріалу, виділяючи їх у зоровому образі й одночасно фільтруючи другорядні та зайві деталі; активізує різні види мислення й пам’яті учнів; сприяє кращому включенню нових знань у систему раніше набутих, а також їх засвоєнню й запам’ятовуванню учнями; розвиває пізнавальний інтерес дітей; дає можливість створити позитивний емоційний фон на уроці; полегшує реалізацію міжпредметних зв’язків у навчанні.

Схарактеризовано сучасні техніки цифрової візуалізації навчального матеріалу з математики, інформатики та природознавства: скрайбінг, інфографіка, інтелект-карти, комікс, кроссенс, мем, буктрейлер, хмари слів тощо. Презентовано види цифрової візуалізації дидактичного контенту: інтерактивну, динамічну, статичну. Виокремлено принципи створення та подання дидактичного контенту у форматі цифрової візуалізації: принципи системного квантування і когнітивної візуалізації. Визначено основні функції цифрової візуалізації дидактичного контенту щодо вдосконалення навчання математики, інформатики та природознавства: компактне подання навчального матеріалу, що дає змогу підвищити інформаційну насиченість навчального процесу; концентроване подання навчального матеріалу в осяжному вигляді зі збереженням його семантичної повноти; забезпечення адекватності подання навчального матеріалу психофізіологічним особливостям учня; візуалізація, яка «робить знання видимим», сприяє зменшенню витрат часу та енергії учня на сприйняття й розуміння великого за обсягом навчального матеріалу; підтримання високого темпу навчання, скорочуючи його неефективні або низькоефективні фази; сприяння раціональній організації навчально-пізнавальної діяльності учнів на уроці шляхом її алгоритмізації.

Посилання

Bilousova, L. & Zhytienova, N. (2018). Onlainovi instrumenty vizualizatsii u diialnosti suchasnoho pedahoha [Online visualization tools in the activities of a modern teacher]. ScienceRise: Pedagogical Education, 7(27), 8-15. doi: http://doi.org/10.15587/2519-4984.2018.151557 [іn Ukrainian].

Bilousova, L. & Zhytienova, N. (2019). Pidhotovka maibutnikh uchyteliv do proektuvannia tsyfrovykh dydaktychnykh vizualnykh zasobiv [Preparation of future teachers for designing digital didactic visual aids]. Naukovyi visnyk Uzhhorodskoho universytetu. Seriia: Pedahohika. Sotsialna robota, 2(45), 9-14 [іn Ukrainian].

Bykov, V. Yu., Leshchenko, M. P., & Tymchuk, L. I. (2017). Digital humanistic pedagogy. Kyiv: ITZN NAPN Ukrainy.

Faida, A. (2018). Suchasnyi multymediinyi servis "Prezi" ta yoho zastosuvannia v uchbovomu protsesi [Modern multimedia service "Prezi" and its application in the educational process]. Nauka onlain: Mizhnarodnyi elektronnyi naukovyi zhurnal, 2. Retrieved from https://nauka-online.com/ua/publications/informatsionnye-tehnologii/ 2018/2/suchasnij-multimedijnij-servis-prezi-ta-jogo-zastosuvannya-v-uchbovomu-protsesi/ [іn Ukrainian].

Gibalova, N., & Protsai, L. (2018). Realizatsiia kompetentnisnoho pidkhodu v pidhotovtsi maibutnikh fakhivtsiv elektronnoho navchannia: dosvid PNPU imeni V. H. Korolenka [Competence-based approach implementation into the future specialists’ training in e-learning based on the experience of PNPU named after V. G. Korolenko]. Pedahohichni nauky: teoriia, istoriia, innovatsiini tekhnolohii, 8(82), 129-138. https://doi.org/10.24139/2312- 5993/2018.08/129-138 [іn Ukrainian].

Jung, C. (1966). Collected Works of C. G. Jung. New York.

Lohvinenko, V. (2018). Vykorystannia tekhnolohii infohrafiky dlia vizualizatsii navchalnoho kontentu [Using infographic technology to visualize educational content]. Fizyko-matematychna osvita, 2(16), 79-85 [іn Ukrainian].

Mayer, R. (2001). Multimedia learning. Cambridge: Cambridge University Press.

Morhunova, N. (2019). Skraibynh yak innovatsiinyi sposib vyzualizatsii informatsii u protsesi movnoi pidhotovky inozemnykh studentiv [Scribing as an innovative way of visualizing information in the process of language training of foreign students]. Innovatsiina pedahohika, 19(2), 172-175. doi: https://doi.org/10.32843/2663- 6085- 2019-19-2-37 [іn Ukrainian].

Morze, N. & Buinytska, O. (2017). Pidvyshchennia rivnia informatsiino-komunikatsiinoi kompetentnosti naukovo-pedahohichnykh pratsivnykiv –kliuchova vymoha yakosti osvitnoho protsesu [Improving the level of information and communication competence of research and teaching staff is a key requirement for the quality of the educational process.]. Informatsiini tekhnolohii i zasoby navchannia, 3(59), 189-200 [іn Ukrainian].

Protsai, L. & Gibalova, N. (2021). Modeliuvannia ta stvorennia dydaktychnoi prezentatsii v konteksti pidhotovky maibutnikh uchyteliv pochatkovykh klasiv [Modeling and creating a didactic presentation in the context of training future primary school teachers.]. Pedahohichni nauky: teoriia, istoriia, innovatsiini tekhnolohii, 5(109),175-186 [іn Ukrainian].

Shakhina, I. & Medvediev, R. (2015). Vykorystannia mentalnykh kart u navchalnomu protsesi [The use of mental maps in the learning process]. Naukovi zapysky. Seriia: Problemy metodyky fizyko-matematychnoi i tekhnolohichnoi osvity. Kirovohrad: RVV KDPU im. V. Vynnychenka, 8, 73-78 [іn Ukrainian].

Silkova, O. & Lobach, N. (2018). Pedahohichna tekhnolohiia vizualizatsii navchalnoi informatsii [Pedagogical technology of visualization of educational information]. Naukovyi chasopys NPU imeni M. P. Drahomanova, 62, 180-183 [іn Ukrainian].

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-05-12

Номер

Розділ

ІННОВАЦІЇ У МИСТЕЦЬКІЙ І ПЕДАГОГІЧНІЙ ОСВІТІ