НЕПЕРЕРВНІСТЬ ЯК ПРОВІДНА ТЕНДЕНЦІЯ РОЗВИТКУ ХОРЕОГРАФІЧНОЇ ОСВІТИ В УКРАЇНІ

Автор(и)

  • T. Blahova

DOI:

https://doi.org/10.33989/2226-4051.2022.25.256664

Ключові слова:

хореографічна освіта, неперервна професійна освіта, структура хореографічної освіти, вертикальна інтеграція хореографічної освіти, горизонтальна інтеграція хореографічної освіти

Анотація

У статті схарактеризовано структуру сучасної хореографічної освіти в Україні, виявлено ознаки її неперервності як провідної тенденції розвитку, актуалізовано стратегічні напрями модернізації національної хореографічної освіти та шляхи подолання кризових явищ її розвитку на різних освітніх рівнях. Уточнено, що реалізація неперервної хореографічної освіти спирається на дві інтеграційні сфери – вертикальну і горизонтальну, – які загалом визначають її функціювання, забезпечують спадкоємність усіх ступенів формальної освіти, де кожний освітній рівень дає можливість переходу на наступний, а неформальні форми організації доповнюють професійну підготовку поза формальною освітньою системою і спеціальних освітніх програм. Підпорядковуючись загальним принципам і закономірностям розвитку хореографічної педагогіки, кожна ланка хореографічної підготовки має свої стратегії, цілі, змістові характеристики, передбачає набуття та вдосконалення спеціальних (хореографічних) знань і вмінь як у різних типах навчальних закладів (загальноосвітніх та спеціалізованих), так і шляхом самоосвіти. Доведено, що в основі неперервної хореографічної освіти закладено активну кореляцію вузькопрофесійної та загальної хореографічної підготовки на різних рівнях єдиної структури. На кожному з визначених рівнів вона має ознаки міждисциплінарності та наскрізної наступності в оволодінні професійними компетентностями. Встановлено також, що сучасні виклики в розвитку різних ланок і форм організації хореографічної освіти (відсутність навчальної дисципліни «Хореографія» як інваріантного складника у змісті загальноосвітніх закладів, дискретність законодавчої підтримки допрофесійних форм хореографічної підготовки у структурі позашкільної та початкової мистецької освіти, недостатня нормативно-методична регламентація розвитку аматорської та професійної хореографічної освіти, відсутність загальнодержавних програм національного хореографічного виховання дітей та учнівської молоді, тенденційність щодо професійної підготовки вчителя хореографії в закладах вищої педагогічної освіти) зумовлюють активізацію зусиль професійної спільноти хореографів щодо критичного осмислення і подолання наявних кризових явищ у галузі. Актуальними тенденціями й водночас перспективами подальшого розвитку неперервної хореографічної освіти визначено її цілісність та глибоку інтеграцію (вертикальну і горизонтальну) всіх освітніх підсистем у різних організаційних формах.

Посилання

Blagova, T. A. (2014). Nepreryvnoe horeograficheskoe obrazovanie: tradicii i perspektivy razvitija [Continuous choreographic education: traditions and development prospects]. In SOCIETY, INTEGRATION, EDUCATION: proceedings of the International Scientifical Conference. Vol. II (p. 391-400). Rezekne [in Russian].

Blahova, T. O. (2021a). Rozvytok khoreohrafichnoi osvity v Ukraini (XX – pochatok XXI st.) [Development of choreographic education in Ukraine (XX – beginning of XXI century)]. (Ext. abstract of Doct. diss.). Kyiv [in Ukrainian].

Blahova, T. O. (2021b). Rozvytok khoreohrafichnoi osvity v Ukraini (XX – pochatok XXI st.) [Development of choreographic education in Ukraine (XX – beginning of XXI century)]. (Doct. diss.). Poltava [in Ukrainian].

Kasyanova, O. V. (2010). Dyversyfikatsiia khoreohrafichnoi osvity Ukrainy v konteksti yevrointehratsiinykh protsesiv [Diversification of Ukrainian Choreographic Education in the Context of European Integration Processes]. Retrieved from http://glierinstitute.org/ukr/digests/038/8.pdf [in Ukrainian].

Nychkalo, N. (2001). Neperervna profesiina osvita yak filosofska ta pedahohichna katehoriia [Continuing professional education as a philosophical and pedagogical category]. Neperervna profesiina osvita, 1, 9-21 [in Ukrainian].

Nychkalo, N. H. (2014). Rozvytok profesiinoi osvity v umovakh hlobalizatsiinykh ta intehratsiinykh protsesiv: Monohrafiia. [Development of vocational education in the context of globalization and integration processes: Monograph]. Kyiv: Vydavnytstvo NPU imeni M. P. Drahomanova [in Ukrainian].

Pro nadannia statusu natsionalnoi Vseukrainskii khoreohrafichnii spiltsi [On granting the status of the national All-Ukrainian Choreographic Union]: Postanova Kabinetu Ministriv Ukrainy № 1648 vid 13 hrudnia 2004 roku. Retrieved from https://www.kmu.gov.ua/npas/10296739 [in Ukrainian].

Typovi osvitni prohramy dlia zakladiv zahalnoi serednoi osvity: 1–2 ta 3–4 klasy [Typical educational programs for general secondary education: 1-2 and 3-4 grades]. (2019). Kyiv: Svitoch [in Ukrainian].

Vadiasova, N., Chernets, V., & Shulhina, V. (2012). Mystetsko-pedahohichna shkola vydatnoho diiacha ukrainskoi kultury Myroslava Vantukha [Art and pedagogical school of the outstanding figure of Ukrainian culture Myroslav Vantukh]. Kyiv: NAKKKiM [in Ukrainian].

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-05-12

Номер

Розділ

МИСТЕЦЬКА ОСВІТА: ТЕОРІЯ, ІСТОРІЯ, МЕТОДИКА