ОРГАНІЗАЦІЯ НАРОДНИХ СВЯТ У ДИТЯЧИХ ЗАКЛАДАХ ОЗДОРОВЛЕННЯ ТА ВІДПОЧИНКУ

Автор(и)

  • V. Irkliienko

DOI:

https://doi.org/10.33989/2226-4051.2022.25.256662

Ключові слова:

дитячий заклад оздоровлення та відпочинку, народне свято, підготовка і проведення народного свята, робоча група

Анотація

У статті висвітлюється важливість процесу національної самоідентифікації особистості, що передбачає збереження і пропагування української національної культури, збереження та популяризацію її зразків. Підкреслюється важливість залучення молодого покоління до української національної культури, зокрема до народного свята як моделі високоестетизованого побуту, що синтезує музичне та образотворче мистецтво, де представлені самодіяльні виставами з піснями, іграми, танцями, інтермедіями, з продуманим предметним середовищем, одягом і символікою.

Констатовано, що дитячий заклад оздоровлення та відпочинку реалізує оздоровчу, освітню, соціалізуючу функції і його діяльність спрямована на розвиток особистості й розкриття її потенціалу. У виховній роботі закладу є можливість залучити до підготовки і проведення народного свята різновіковий колектив відпочивальників, продемонструвати роботу творчих лабораторій, арт-майстерень, мистецьких гуртків (музичного, хореографічного, театрального, образотворчого, кіно і фото тощо).

Визначено взаємопов'язані етапи проведення виховного заходу: організаційний (планування заходу, безпосередня підготовка), проведення, підсумок заходу. Організаційний етап передбачає використання новітніх технологій, методів і прийомів педагогічного впливу, різних мистецтв, інформаційного матеріалу, видів і форм діяльності різновікового колективу. Багатий зміст народного свята дає можливість реалізуватися особистості через різні види діяльності.

У ході підготовки і проведення народного свята створюється робоча група, члени якої розподіляють між собою обов’язки і відповідно до напрямів підготовки організують мікрогрупи: сценарну, режисерсько-постановочну, технічного забезпечення, інформації, господарську, підтримки, художнього оформлення тощо. У робочому плані підготовки та проведення народного свята визначають зміст роботи, яку треба виконати, місце проведення, відповідального за виконання того чи іншого завдання, терміни виконання. Підкреслюється важливість усвідомлення власної участі дітей у процесі підготовки народного свята.

Аналіз підсумків організації і проведення народного свята має бути обов’язковим, бо передбачає дві основні функції – організуючу й виховну. Участь у підготовці та проведенні народного свята в дитячому закладі оздоровлення та відпочинку стимулює самовиховання й саморозвиток дитини незалежно від її віку, місця проживання за умов обов'язкового урахування його освітніх потреб та інтересів.

Посилання

Irkliienko, V. S. (2016). Muzychne mystetstvo v narodnomu sviati: etnohrafichno-pedahohichnyi vymir [Musical art in a folk festival: ethnographic and pedagogical dimension]. Estetyka ta etyka pedahohichnoi dii [Aesthetics and ethics of pedagogical action], 14, 99-106 [in Ukrainian].

Irkliienko, V. S. (2016). Sotsialno-pedahohichni mozhlyvosti narodnoho sviat yak modeli vysokoestetyzovanoho pobutu [Folk festival socio-pedagogical possibilities as a model of highly aestheticized life]. Materials of the XII International scientific and practical conference, “Scientific horizons”. (Pedagogical sciences). Vol. 3. (p. 59-62). Sheffield.

Irkliienko, V. S. (2015). Aksiosfera ukrainskykh narodnykh sviat [Axiosphere of Ukrainian folk festivals]. Estetyka ta etyka pedahohichnoi dii [Aesthetics and ethics of pedagogical action], 12, 39-48 [in Ukrainian].

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-05-12

Номер

Розділ

ПЕДАГОГІЧНА ЕСТЕТИКА ТА ЕТИКА