РОЗВИТОК М’ЯКИХ НАВИЧОК МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ПОЧАТКОВИХ КЛАСІВ У ПРОЦЕСІ ВИКЛАДАННЯ ФІЛОЛОГІЧНИХ ДИСЦИПЛІН

Автор(и)

  • Yu. Braiilko
  • O. Palekha
  • O. Rudych

DOI:

https://doi.org/10.33989/2226-4051.2022.25.256659

Ключові слова:

м’які навички, освітній процес, учитель початкових класів, заклад вищої освіти, дисципліни філологічного циклу

Анотація

Статтю присвячено актуальній проблемі підготовки педагогів у вищій школі. Мета розвідки – дослідити процес формування м’яких навичок учителів початкових класів у процесі вивчення філологічних дисциплін.

Здійснивши порівняльний аналіз дефініцій терміна «soft skills», запропонованих українськими та зарубіжними дослідниками, автори статті акцентували на тому, що особливої значущості м’які навички набувають у професіях типу «людина – людина», до яких належать і вчителі початкових класів.

У статті доведено, що soft skills становлять саму суть професійної діяльності вчителя початкової ланки освіти й цілеспрямоване їх формування має перебувати в центрі підготовки таких педагогів. На основі досвіду викладання філологічних дисциплін у рамках реалізації освітньої програми «Початкова освіта» (перший рівень вищої освіти) в Полтавському національному педагогічному університеті імені В. Г. Короленка автори розвідки простежили особливості розвитку м’яких навичок у студентів. Це відбувається з орієнтацією на сучасні нормативні документи (зокрема Закон України «Про вищу освіту», Професійний стандарт учителя початкових класів закладу загальної середньої освіти), системно, у процесі викладання як обов’язкових освітніх компонентів, так і вибіркових.

Дослідники зазначили, що для ефективного формування та вдосконалення soft skills на лекційних і практичних заняттях необхідно застосовувати різні способи взаємодії суб’єктів освітнього процесу – імітаційну гру, кейс-стаді, колоквіуми, індивідуальні та групові проєкти тощо.

Висновуючи, автори статті зауважують, що розвиток гнучких навичок у майбутніх учителів початкової школи великою мірою залежить від способів організації середовища як освітнього коворкінгу та готовності викладачів і студентів до продуктивної інтеракції, саморозвитку й самоорганізації.

Посилання

Cinque, M. (2016). Soft skills development in European countries. Tuning Journal, 2. Retrieved from https://www.researchgate.net/publication/303770318_Lost_in_translation_Soft_skills_development_in_European_countries

Dluhunovych, N. A. (2014). Soft skills yak neobkhidna skladova pidhotovky IT-fakhivtsiv [Soft skills as a necessary component of training IT specialists.

Bulletin of Khmelnytsky National University]. Visnyk Khmelnytskoho natsionalnoho universytetu [Bulletin of Khmelnytsky National University], 6, 239-242. Retrieved from http://journals.khnu.km.ua/vestnik/pdf/ tech/2014_6/47.pdf [in Ukrainian].

Europe Direct is a service to help you find answers to your questions about the European Union. Retrieved from https://european-union.europa.eu/contact-eu/write-us/answering-your-questions_en

Kalytchak, R., Kharlamova, G., Klimenkova, O., Lutsenko, O., Paschenko, S., Pavlenko, V., & Senyk, O. (2018). Soft skills (academic guide / teaching materials). Retrieved from //www.donnu.edu.uawp-content/uploads/sites/8/2018/07/Material-1.pdf.

Koval, K. O. (2015). "Rozvytok Soft skills" u studentiv – odyn z vazhlyvykh chynnykiv pratsevlashtuvannia [Students’ soft skills development as one of the important factors of employment.]. Visnyk Vinnytskoho politekhnichnoho instytutu [Bulletin of Vinnytsia Polytechnic Institute], 2, 162-167. Retrieved from https://visnyk.vntu.edu.ua/index.php/ visnyk/article/view/827 [in Ukrainian].

Makhnachova, N. M., & Midliar, A. K. (2017). "Soft skills" kerivnyka pidpryiemstva [Soft skills of the head of the enterprise]. Ekonomika ta upravlinnia pidpryiemstvamy [Economics and business management], 17, 380-383. Retrieved from http://global-national.in.ua/issue-17-2017/26-vipusk-16-kviten-2017-r-2/3140-makhnachova-n-m-midlyar-a-k-soft-skills-kerivnika-pidpriemstva [in Ukrainian].

Metodychni rekomendatsii dlia ekspertiv Natsionalnoho ahentstva shchodo zastosuvannia kryteriiv otsiniuvannia yakosti osvitnoi prohramy [Methodical recommendations for experts of the National Agency on the application of criteria for assessing the quality of the educational program]. (2019). Retrieved from https://cutt.ly/vG5cKN2 [in Ukrainian].

Petrova, L. H., & Podliniaieva, O. O. (2021). Vazhlyvi navychky suchasnoho pedahoha [Modern teacher’s important skills]. InterConf, 63, 57-68. Retrieved from https://ojs.ukrlogos.in.ua/ index.php/interconf/article/view/13617 [in Ukrainian].

Pro vyshchu osvitu: Zakon Ukrainy [About higher education: Law of Ukraine]. (2014). Retrieved from https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1556-18#Text [in Ukrainian].

Profesiinyi standart "Vchytel pochatkovykh klasiv zakladu zahalnoi serednoi osvity": Nakaz Ministerstva sotsialnoi polityky Ukrainy № 1143 vid 10.08.2018 r. [Professional standard "Primary school teacher of general secondary educational institution"] (2018). Retrieved from https://www.pedrada.com.ua/files/articles/2445/Vchytel_pochatkovykh_klasiv_2018_Pedrada.pdf [in Ukrainian].

Stadnii, A. S., & Holod, S. V. Miaki navychky v profesiinii diialnosti [Soft skills in professional activities]. In XLIX Naukovo-tekhnichna konferentsiia pidrozdiliv VNTU: materialy, 27–28 kvitnia 2020 roku. Vinnytsia. Retrieved from https://ir.lib.vntu.edu.ua/bitstream/handle/ 123456789/29692/9603.pdf?sequence=3&isAllowed=y [in Ukrainian].

Standarty i rekomendatsii shchodo zabezpechennia yakosti v Yevropeiskomu prostori vyshchoi osvity [Standards and Recommendations for Quality Assurance in the European Higher Education Area]. (2015). Retrieved from https://cutt.ly/2G5ccg6 [in Ukrainian].

Tang K. N., Hashimah M. Y., & Nor Hashimah H. (2015). Soft Skills Integration in Teaching Professional Training : Novice Teachers Perspectives. Procedia - Social and Behavioral Sciences, 186, 835-840. https://doi.org/10.1016/j.sbspro.2015.04.204

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-05-12

Номер

Розділ

ПЕДАГОГІЧНА ЕСТЕТИКА ТА ЕТИКА