СТУДЕНТСЬКІ НАУКОВІ ПРОБЛЕМНІ ГРУПИ У ПРОФЕСІЙНІЙ ПІДГОТОВЦІ ЗДОБУВАЧІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ МУЗИЧНИХ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ

Автор(и)

  • В. Прокопчук
  • М. Корейчук

DOI:

https://doi.org/10.33989/2226-4051.2024.29.306166

Ключові слова:

студентські наукові проблемні групи, професійна підготовка здобувачів вищої освіти, заклад вищої освіти, Мистецький кіноклуб «Видатні музиканти світу», музичне мистецтво

Анотація

В оглядовій статті окреслено значення студентської наукової проблемної групи як форми професійної підготовки здобувачів вищої освіти музичних спеціальностей. Визначено функції та завдання наукової і пошуково-дослідницької роботи здобувачів освіти загалом та студентської наукової проблемної групи зокрема. Розкрито особливості функціонування студентської наукової проблемної групи Мистецького кіноклубу «Видатні музиканти світу», що діє на кафедрі гри на музичних інструментах Інституту мистецтв Рівненського державного гуманітарного університету. Діяльність Мистецького кіноклубу сприяє самостійній творчо-пошуковій роботі, ознайомлення з найкращими зразками виконавської майстерності у світовому музичному мистецтві, підвищення рівня виконавської майстер-ності, розвитку умінь публічного представлення результатів виконавської та творчо-пошукової роботи тощо.

Посилання

Antonova, O. Ye., Yeremieieva, V. M., & Myronchuk, N. M. (2018). Metodyka orhanizatsii naukovo-pedahohichnykh doslidzhen [Methods of organization of scientific and pedagogical research]: metod. posibnyk. Zhytomyr: Zhytomyrskyi derzh. un-t im. I. Franka [in Ukrainian].

Mykytiuk, O. M. (2003). Stanovlennia ta rozvytok naukovo-doslidnoi roboty u vyshchykh pedahohichnykh zakladakh Ukrainy (istoryko-pedahohichnyi aspekt) [Formation and development of research work in higher educational institutions of Ukraine (historical and pedagogical aspect)]: monohrafiia. Xarkiv: OVS [in Ukrainian].

Prokopchuk, V. I., & Yakovenko, L. P. (2023). Samostiina robota u fortepiannomu klasi. Robochyi zoshyt IV z kursu «Osnovnyi muzychnyi instrument» [Independent work in the piano class. Workbook IV from the course «Basic musical instrument»]: navchalno-metodychnyi posibnyk. Rivne: O. Zen [in Ukrainian].

Puzyrova, N. V. (2002). Teoriia i praktyka naukovo-doslidnoi roboty studentiv (na materiali universytetiv Ukrainy ХІХ st.) [Theory and practice of students' scientific research work (on the material of the universities of Ukraine in the 19th century)]. (Extended abstract of PhD). Kharkiv [in Ukrainian].

Studentska naukova problemna hrupa «Mystetskyi kinoklub “Vydatni muzykanty svitu”» [Student scientific problem group «Art film club “Outstanding musicians of the world”»]. Rivnenskyi derzhavnyi humanitarnyi universytet. Retrieved from http://surl.li/qscqj [in Ukrainian].

Zakon Ukrainy «Pro vyshchu osvitu» [Law of Ukraine «On Higher Education»]. Retrieved from https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1556-18#Text [in Ukrainian].

Zakon Ukrainy «Pro naukovu i naukovo-tekhnichnu diialnist» [Law of Ukraine «On scientific and scientific and technical activity»]. Retrieved from https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/848-19#Text [in Ukrainian].

Zakon Ukrainy «Pro osvitu» [Law of Ukraine «On Education»]. Retrieved from https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2145-19#Text. [in Ukrainian].

##submission.downloads##

Опубліковано

2024-06-14

Номер

Розділ

МИСТЕЦЬКА ОСВІТА: ТЕОРІЯ, ІСТОРІЯ, МЕТОДИКА