ОСОБЛИВОСТІ СИСТЕМИ ПІДГОТОВКИ ВЧИТЕЛІВ У ШВЕЦІЇ В ХХІ СТОЛІТТІ

Автор(и)

  • S. Chovriy

DOI:

https://doi.org/10.33989/2226-4051.2022.26.273186

Ключові слова:

євроінтеграція, вища освіта, підготовка вчителів, Швеція

Анотація

У статті висвітлено особливості системи фахової підготовки вчителів у Швеції в ХХІ столітті в контексті євроінтеграційних процесів. Закцентовано на реформуванні системи освіти України загалом і педагогічної зокрема, особливо в сучасних умовах її інтегрування в європейський освітній простір; виокремлено актуальні питання, пов’язані з вивченням конструктивного досвіду європейських країн щодо вдосконалення професійної підготовки вчителів відповідно до вимог ринку праці, а також викликів швидкозмінного глобалізованого світу. Констатовано, що результати аналізу наукової літератури та нормативно-правового забезпечення вищої освіти засвідчують неабиякі надбання шведської освітньої системи, що становить беззаперечний інтерес для України.

Проаналізовано законодавчо-нормативні засади вищої освіти Швеції загалом і педагогічної зокрема. Встановлено, що в 2007 р. у Швеції відповідно до Рамки кваліфікацій Європейського простору вищої освіти було прийнято дескриптори трьох циклів вищої академічної освіти. Вказано, що у квітні 2010 р. затверджено чотири нові кваліфікації вищої педагогічної освіти. Виявлено, що особлива увага звертається на практичну підготовку майбутніх фахівців. Зазначено, що у Швеції 2015 року запроваджено Національну рамку кваліфікацій згідно з рекомендаціями Європейської рамки кваліфікацій для навчання впродовж життя. Кожний із восьми рівнів означений набором дескрипторів, що відображають результати навчання і притаманні кваліфікаціям відповідного рівня. Вищі кваліфікаційні рівні (6-8) Національної рамки кваліфікацій Швеції є достатньо узгодженими за дескрипторами з кваліфікаційними рівнями / циклами (1-3) Рамки кваліфікацій Європейського простору вищої освіти. З’ясовано, що система сучасної педагогічної освіти Швеції загалом відповідає європейським стандартам, досить гнучка щодо професійного та індивідуального поступу особистості впродовж життя.

Посилання

Hakala, J. T. (2012). Lehrerausbildung in Schweden – ein Blick auf die neueste Geschichte, die Gegenwart und die Herausforderungen der Zukunft [Teacher education in Sweden ‒ a look at recent history, present and future challenges]. In A. Nemeth & E. Skiera (Eds.), Lehrerbildung in Europa: Erziehung in Wissenschaft und Praxis (9) (p. 191-199). Frankfurt am Main: Peter Lang International Verlag der Wissenschafen [in German].

Högskoleförordning (SFS 1993:100) [The Higher Education Ordinance]. Retrieved from https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/ hogskoleforordning-1993100_sfs-1993-100#overgang [in Swedish].

Högskolelagen (SFS 1992:1434) [The Higher Education Act]. Retrieved from https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/ hogskolelag-19921434_sfs-1992-1434 [in Swedish].

Kahlroth, M. (Ed.) (2019). With Higher Education Institutions in Sweden – 2019 status report. Stockholm: Published by Swedish Higher Education Authority 2019. Retrieved from https://english.uka.se/download/18.672af1d416b8ffabaa9e33e/1565767111266/report-2019-08-14-higher-education-institutions-in%20sweden-status-report.pdf

Kontseptsiia rozvytku pedahohichnoi osvity v Ukraini [The Concept of Development of Pedagogical Education in Ukraine]. (2018). Retrieved from https://mon.gov.ua/ua/ npa/pro-zatverdzhennya-koncepciyi-rozvitku-pedagogichnoyi-osviti [in Ukrainian].

Kosharna, N. V. (2012). Pedahohichna pidhotovka vchytelia v systemi vyshchoi osvity Shvetsii [Pedagogical Teacher Training in the System of Higher Education in Sweden]. (Ext. abstract of PhD diss.). Kyiv [in Ukrainian].

Linde, G. (2003): The Meaning of a Teacher Education Reform: National story-telling and global trends in Sweden. European Journal of Teacher Education, 26 (1), 109-122.

London Communiqué "Towards the European Higher Education Area: responding to challenges in a globalised world". (2007). Ministerial Conference, London, 17-18 May, 2007. Retrieved from http://ehea.info/page-ministerial-conference-london-2007

Organization of the Educational System in Sweden. (2009/2010). European Commission / Education, Audiovisual and Culture Executive Agency / Eurydice. Retrieved from https://estudandoeducacao.files.wordpress.com/2011/05/suc3a9cia.pdf

The Bologna Declaration of 19 June 1999 (Joint declaration of the European Ministers of Education). Retrieved from http://www.ehea.info/page-ministerial-conference-bologna-1999

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-12-25

Номер

Розділ

ІННОВАЦІЇ У МИСТЕЦЬКІЙ І ПЕДАГОГІЧНІЙ ОСВІТІ