ПЕДАГОГІЧНІ ПОГЛЯДИ ГРИГОРІЯ ЛЕВЧЕНКА НА ВИХОВАННЯ МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ МУЗИЧНОГО МИСТЕЦТВА

Автор(и)

  • Yu. Komyshan

DOI:

https://doi.org/10.33989/2226-4051.2020.22.221996

Ключові слова:

Григорій Семенович Левченко, педагогічні погляди, майбутній учитель музичного мистецтва, національно-патріотичне виховання, морально-духовне виховання, художньо-естетичне виховання, трудове виховання

Анотація

У статті узагальнено педагогічні погляди на виховання майбутнього вчителя музичного мистецтва Г. С. Левченка – заслуженого діяча мистецтв України, професора, завідувача кафедри музики Полтавського національного педагогічного університету імені В. Г. Короленка, хорового диригента, композитора, фольклориста; розкрито ідеї митця щодо національно-патріотичного, морально-духовного, художньо-естетичного та трудового виховання студентства.

Посилання

Honcharenko, S. U. (1997). Ukrainskyi pedahohichnyi slovnyk [Ukrainian pedagogical dictionary]. Kyiv: Lybid [іn Ukrainian].

Levchenko H. S. (1999). Perebudova estetychnoho vykhovannia studentiv pedahohichnykh navchalnykh zakladiv [Restructuring of aesthetic education of students of pedagogical educational institutions]. In Formuvannia natsionalnoi kultury molodi zasobamy narodnoho mystetstva u konteksti tvorchoi spadshchyny V. M. Verkhovyntsia. (p. 186-189). Poltava [іn Ukrainian].

Levchenko, H. S., & Zikun, N. M. (1984). Idejno-nravstvennoe vospitanie budushhego uchitelja nachalnyh klassov i muzyki v uchebnoj i vo vneauditornoj rabote [Ideological and moral education of the future primary school teacher and music teacher in academic and extracurricular work]. In Sovershenstvovanie podgotovki uchitelja nachalnyh klassov s dopolnitelnoj specialnostju muzyka (IZO). (p. 14-15). Minsk [in Russian].

Levchenko, H. S., Limanskij, P. T., & Zikun, N. M. (1994). Ispolzovanie nacionalnoj muzykalnoj kultury v professionalnoj podgotovke uchitelja [The use of national musical culture in the professional training of teachers]. In Aktualnye problemy nachalnoj shkoly: Mezhdunarodnyj sbornik nauchno-metodicheskih statej. (p. 120-124). Poltava [іn Ukrainian].

Levchenko, H. S., Poltorak, N. І., & Shovkomud, O. O. (1992). Ispolzovanie nacionalnoj muzykalnoj kultury v professionalnoj podgotovke uchitelja [The use of national musical culture in teacher training]. In Dukhovna tradytsiia v dukhovnomu vidrozhenni Ukrainy: materialy vseukr. nauk.-prakt. konf.(p. 70-71). Poltava [іn Ukrainian].

Levchenko, H. S. (2007). Spohady, rozdumy, pohliady, porady [Memories, thoughts, views, advice]. Khudozhno-metodychni narysy [Artistic and methodical essays]. Poltava: Formika [іn Ukrainian].

Levchenko, H. S. (2012.). Z dosvidu orhanizatsii neformalnoi mystetskoi osvity v ukrainskomu narodnomu khori “Kalyna” [From the experience of organizing non-formal art education in the Ukrainian folk choir “Kalyna”]. Imidzh suchasnoho pedahoha, 4(123), 24-27 [іn Ukrainian].

Sulaieva, N. (2011). Aksiolohichni vymiry pedahohichnoi diialnosti H. Levchenka v ukrainskomu narodnomu khori “Kalyna” Poltavskoho natsionalnoho pedahohichnoho universytetu imeni V. H. Korolenka [Axiological dimensions of G. Levchenko's pedagogical activity in the Ukrainian folk choir “Kalyna” of Poltava National Pedagogical University named after VG Korolenko]. Molod i rynok, 9, 77-81. Retrieved from http://nbuv.gov.ua/UJRN/Mir_2011_9_18 [іn Ukrainian].

Sulaieva, N. (2013). Pidhotovka uchytelia v pedahohichnomu prostori neformalnoi mystetskoi osvity [Teacher training in the pedagogical space of non-formal art education]. Poltava: PNPU imeni V. H. Korolenka [іn Ukrainian].

##submission.downloads##

Опубліковано

2020-12-27

Номер

Розділ

ПЕДАГОГІЧНА ЕСТЕТИКА ТА ЕТИКА