РОЛЬ ГРИ В РОЗВИТКУ КОНТАКТІВ МІЖ ОДНОЛІТКАМИ В ДОШКІЛЬНІЙ ГРУПІ

Автор(и)

  • H. Marzec

DOI:

https://doi.org/10.33989/2226-4051.2023.27.282148

Ключові слова:

діти дошкільного віку, група однолітків, гра, міжособистісні стосунки, дошкільний заклад

Анотація

Основною метою статті є дослідження значення ігор у побудові стосунків між однолітками. Для проведення дослідження використовувався метод діагностичного опитування, методика дослідження – опитування, інструмент – анкетування. Також була використана проєктивна методика, інструментом якої був тест незакінчених речень. Значну роль у побудові стосунків між однолітками в дошкільній групі відіграє гра. Велике значення має адаптація дитини до нового середовища, адже стосунки між вихованцями також зумовлені доброзичливою атмосферою, позитивним ставленням до однолітків, педагогів і закладу. Ставлення дітей до дошкільного закладу, як правило, позитивне, негативних почуттів серед дітей не спостерігається, це означає, що дошкільнята добре почуваються в закладі, який відвідують, їм подобається. Вони люблять грати один з одним, хоча іноді трапляються прояви агресивності, на які вихователь має реагувати належним чином. Позитивні стосунки між вихователем і дитиною є важливим елементом нормального функціонування дошкільного закладу. Педагоги знають про цю симпатію, знають, що діти зважають на їхню особу. Хороші стосунки з однолітками, відповідний контакт з вихователем також є одним із найважливіших чинників побудови стосунків між дітьми. Важливе значення має атмосфера закладу, оточення, організація роботи вчителя, рівень розвитку дитини, обладнання закладу.

Посилання

Braun, D., & Greine, R. (2002). Zabawy rozwijające logiczne myślenie. Wyd. Jedność. Warszawa.

Cholewa-Gałuszka, B. (2001). O współdziałaniu od podstaw - kilka refleksji dotyczących dzieci w wieku przedszkolnym. In B. Dymara (Ed.). Dziecko w świecie współdziałania. Kraków.

Czelakowska, D. (2009). Metodyka edukacji polonistycznej dzieci w wieku wczesnoszkolnym. Oficyna Wydawnicza Impuls. Kraków.

Czub, M. (2013). Nauka czy zabawa? Wychowanie w Przedszkolu, 5.

Dobek-Ostrowska, B. (2007). Podstawy komunikowania społecznego. Wydawnictwo Astrum. Wrocław.

Frydrychowic, S. (2005). Sposoby i wymiary komunikowania interpersonalnego, a rozwój człowieka. Psychologia Rozwojowa. Poznań.

Gruszczyk-Kolczyńska, E., & Zielińska, E. (2003). O roli zabawek w procesie rozwoju umysłowego dzieci. Wychowanie w Przedszkolu, 5.

Jakimiuk, B. (2016). Praca nauczyciela jako obszar budowania relacji interpersonalnych. In Szkoła – Zawód – Praca (No 11). Wyd. Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Lublin.

Janiszewska, B. (2009). Pięciolatek w przedszkolu. WsiP. Warszawa.

Janiszewska, B. (2018). Społeczne funkcjonowanie dzieci w przedszkolu. Przedszkole. Miesięcznik Dyrektora, 5, 107.

Jąder, M. (2002). Zabawy rozwijające mowę i myślenie. Wychowanie w Przedszkolu, 4.

Kępiński, A. (2011). Od zabawy zaczyna się postęp. Wychowanie w Przedszkolu, 10.

Kielar-Turska, M. (2005). Wczesne dzieciństwo. In B. Harwas-Napierała, & J. Trempała (Ed.), Psychologia rozwoju człowieka (Vol. 2). Wyd. PWN. Warszawa.

Lee, C. (1997). Wzrastanie i rozwój dziecka. Wydawnictwo Szkolne i Pedagogiczne, Warszawa.

Lubowiecka, J. (2001). Trudności dziecka w przystosowaniu się do przedszkola. Wychowanie w Przedszkolu, 6.

Muchacka, B. (2014). Zabawa w poznawczym rozwoju dziecka. Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna. Kraków.

Okoń, W. (2001). Nowy słownik pedagogiczny. Wydawnictwo Akademickie ŻAK. Warszawa.

Ostrach, Z. (2016). Praca przedszkola, wybrane zagadnienia. Oficyna Wydawnicza „Impuls”. Kraków.

Osuch, W. (2011). Kompetencje w zakresie komunikacji interpersonalnej w dobie postępujących procesów globalizacji. In Z. Zioło, T. Rachwał (Ed.), Przedsiębiorczość w warunkach globalizacji, 7. Warszawa-Kraków.

Ożadowicz, N., Rękosiewicz, M. (2011). Aktywność zabawowa w wieku przedszkolnym. In Remedium. Profilaktyka i promocja zdrowego stylu życia, 6.

Prus-Wiśniewska, H. (2002). Co słychać u sześciolatków. Wychowanie w Przedszkolu, 4.

Przetacznik-Gierowska, M., & Makiełło-Jarża, G. (1992). Psychologia rozwojowa i wychowawcza wieku dziecięcego. Wydawnictwo Szkolne i Przedszkolne. Warszawa.

Schmidt, K. (2013). Pobawmy się. Zabawy edukacyjne dla przedszkolaków i uczniów klas I – III. Wydawnictwo JEDNOŚĆ. Kielce.

Słownik Języka Polskiego. (2016). Wyd. PWN. Warszawa.

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-06-20

Номер

Розділ

ІННОВАЦІЇ У МИСТЕЦЬКІЙ І ПЕДАГОГІЧНІЙ ОСВІТІ