ІСТОРІЯ ПИТАННЯ, ТЕОРЕТИЧНЕ ПІДҐРУНТЯ ТА ПРИНЦИПИ ЕВТАГОГІКИ (HEUTAGOGY)

Автор(и)

  • Ju. Matulchyk

DOI:

https://doi.org/10.33989/2226-4051.2023.27.282147

Ключові слова:

андрагогіка, навчання дорослих, евтогогіка, саморегульоване навчання

Анотація

У статі висвітлено результати теоретичного дослідження поняття евтагогіки, її теоретичні засади та принципи. Евтагогіка спирається на гуманістичну теорію, застосовуючи цілісний підхід до розвитку здібностей дорослих учнів. Вона представляє нову концепцію навчання, інноваційну модель навчання, що відповідає актуальним вимогам часу, складним і динамічним змінам, які потребують безперервної активної і самостійної освіти людини протягом усього життя. Доведено, що і в евтагогіці, і в андрагогіці акцентується на самокерованому і саморегульованому навчанні. З’ясовано, що евтагогіка описує саморегульоване навчання як цілісний процес, який триває впродовж усього життя. Навчання орієнтоване на того, хто навчається, і саме він найкраще знає власні освітні потреби. У центрі освітнього процесу – потреби того, хто навчається. До основних принципів евтагогіки віднесено: активність людини (студентоцентризм), нелінейність навчання, педагоги зосереджуються на процесі навчання, а не на змісті, навчання виходить за межі конкретної дисципліни, навчання відбувається через самостійний вибір і самокеровану дію дорослого учня. Встановлено, що евтагогіка фокусується на здатності відтворювати дорослим набуті знання та навички, уміти використовувати їх під час розв'язання нових проблем та ефективно використовувати набуті компетентності в незнайомих контекстах. Значна увага приділяється здатності працювати творчо та вмінню співпрацювати в команді. Перспективним є дослідження навчання на робочому місці, яке використовує евтагогічні стратегії навчання, такі як навчання дії, коучинг і наставництво.

Посилання

Barton, M. (2013). Proč a kde sa vzala heutagogika. Retrieved from https://www.hrnews.cz/ lidskezdroje/rozvoj-id-2698897/proc-a-kde-se-vzala-heutagogika-id-1793001

Blaschke, L. M. (2012). Heutagogy and Lifelong Learning: A Review of Heutagogical Practice and Self-Determined Learning. Retrieved from https://www.researchgate.net/ publication/241891015_Heutagogy_and_Lifelong_Learning_A_Review_of_Heutagogical_Practice_and_Self-Determined_Learning

Cartwright, Sh. (2002). Double-Loop Learning: A Concept and Process for Leadership Educators. Journal of Leadership Education, (1). Retrieved from https://journalofleadershiped.org/jole_articles/double-loop-learning-a-concept-and-process-for-leadership-educators/

Hase, S. (2009). Heutagogy and e-learning in the workplace: Some challenges and opportunities. Journal of Applied Research in Workplace E-learning, 1(1), s. 43–52.

Hase, S. (2019). Heutagogy and digital media networks: Setting students on the path to lifelong learning. Pacific Journal of Technology Enhanced Learning. Retrieved from https://www.academia.edu/39659969/Heutagogy_and_digital_media_networks_Setting_students_on_the_path_to_lifelong_learning

Hase, S., & Kenyon, Ch. (2000). From Andragogy to Heutagogy. Retrieved from http://www2.cddc.vt.edu/mirrors/ultibase/dec00/hase1.pdf

Hase, S., & Kenyon, Ch. (2007). Heutagogy: A child of Complexity Theory. An International Journal of Complexity and Education. 1 (4), s. 111–118. Retrieved from http://www.cser.ualberta.ca/COMPLICITY4/documents/Complicity_41k_HaseKenyon.pdf

Heider, F. (1984). Das Leben eines Psychologen. Eine Autobiographie. Bern: Verlag Hans Huber.

Heick, T. (2015). The Difference between Pedagogy, Andragogy, and Heutagogy. Retrieved from https://www.teachthought.com/pedagogy/a-primer-in-heutagogy-and-self-directed-learning/

Knowles, M. S. (1984). Andragogy in Action: Applying Modern Principles of Adult Learning. San Francisco: Jossey-Bass.

Long, D. (1990). Learner Managed Learning: The Key to Life Long Learning and Development. New York: Kogan Page.

McAuliffe, M., Hargreaves, D., Winter, A., Chadwick, G. (2009). Does pedagogy still rule? Australian Journal of Engineering Education, 1 (15), 13-17. Retrieved from http://www.engineersmedia.com.au/journals/aaee/pdf/AJEE_15_1_McAuliffe %20F2.pdf

Rogers, C. R. (1988). Lernen in Freiheit. Zur inneren Reform von Schule und Universität. Frankfurt am Main: Fischer Taschenbuch Verlag GmbH

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-06-20

Номер

Розділ

ІННОВАЦІЇ У МИСТЕЦЬКІЙ І ПЕДАГОГІЧНІЙ ОСВІТІ