ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНА ДОПОМОГА ДИТИНІ У ДИТЯЧОМУ САДКУ ТА УЧНЯМ У ШКОЛІ В ПОЛЬЩІ – ПРАВОВА БАЗА

Автор(и)

  • E. Stokowska-Zagdan
  • T. Janicka-Panek

DOI:

https://doi.org/10.33989/2226-4051.2023.27.282095

Ключові слова:

учень з особливими освітніми потребами, інклюзивна педагогіка, підтримка розвитку дитини

Анотація

Система освіти в Польщі передбачає різні форми психолого-педагогічної підтримки, яка надається дітям з особливими освітніми потребами в дитячому садку та учням з обмеженими можливостями в школі. Це враховано нормативно-правовими актами, які регулюють питання освіти та водночас зобов’язують усі навчальні заклади дотримуватися принципу єдиної педагогічної взаємодії з урахуванням інклюзивного навчання. Психолого-педагогічна допомога учневі в дитячому садку та школі полягає в розпізнаванні та задоволенні індивідуальних потреб розвитку й освіти учня, виявленні його індивідуальних психофізичних можливостей та факторів середовища, які впливають на функціонування дітей у дитячому садку та учнів у школі.

Посилання

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017 r. (2017). W sprawie zasad organizacji i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach. Dz. U. z 2017 r, poz. 1591. Warszawa. Retrieved from https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20170001591/O/D20171591.pdf

Janicka-Panek, T. (2009). Równaj w górę czyli jak indywidualizować pracę pedagogiczną. Program nauczania. Warszawa: Nowa Era

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 lutego 2017 r. (2017). W sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej, w tym dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły I stopnia, kształcenia ogólnego dla szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy oraz kształcenia ogólnego dla szkoły policealnej, Dz. U. Z 2017 r., poz. 356. Retrieved from https://isap.sejm.gov.pl/ isap.nsf/DocDetails.xsp?id=wdu20170000356

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017 r. (2017). W sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym, Dz. U. Z 2017 r., poz. 1578. Retrieved from https://isap.sejm.gov.pl/ isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20170001578

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-06-20

Номер

Розділ

ФІЛОСОФІЯ І ПСИХОЛОГІЯ ПЕДАГОГІЧНОЇ ДІЇ