КУЛЬТУРОВІДПОВІДНІСТЬ «ПЕДАГОГІКИ ДОБРА» ІВАНА ЗЯЗЮНА

Автор(и)

  • H. Filipchuk
  • N. Filipchuk

DOI:

https://doi.org/10.33989/2226-4051.2023.27.282092

Ключові слова:

Іван Андрійович Зязюн, «педагогіка добра», культуровідповідність в освіті, «філософія серця», цінності, вчитель, виховання нації

Анотація

У статті узагальнено ідеї Івана Андрійовича Зязюна – доктора філософських наук, професора, академіка НАПН України, фундатора і директора Інституту педагогіки і психології професійної освіти (нині – Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна НАПН України). Науковець був і залишається одним з небагатьох представників академічної педагогічної еліти, який сповідував «філософію серця» у вихованні людини, народу, нації. Доведено, що світосприйняття, оцінки, висновки вченого були суголосними з ідеями Г. Сковороди, П. Юркевича, К. Ушинського, Б. Грінченка, Г. Ващенка, С. Русової, В. Сухомлинського. Акцентовано на тому, що, на переконання І. Зязюна, педагог є головним суб’єктом цивілізаційного прогресу. З’ясовано, що шана до Матері, обовʼязок сина, національні святині, Україна, загальнолюдські цінності й ідеали, моральний приклад у вихованні, громадянська позиція і чин – все це поодиноко і в сувʼязі завжди було для академіка етичним мірилом особистості.

Посилання

Chepelianskyi, B. (1910). Velykyi uchenyi diiach sobornoi Ukrainy [A great scholar and figure of the cathedral of Ukraine]. Svitlo [Light], hruden, 33 [in Ukrainian].

Filipchuk, H. (2014). Natsiietvorchist osvity: monohrafiia [National creativity of education: monograph]. Chernivtsi: Zelena Bukovyna [in Ukrainian].

Konstytutsiia Ukrainy [Constitution of Ukraine]. (2006). Verkhovna Rada Ukrainy [Verkhovna Rada of Ukraine]: ofits. vydannia. Kyiv: Parlamentske vydavnytstvo [in Ukrainian].

Lypynskyi, V. (1995). Lysty do brativ-khliborobiv [Letters to the bread-making brothers]. Tvory [Works] (Vol. 6). Kyiv; Filadelfiia [in Ukrainian].

Nychkalo, N. H. (Ed., comp.), Borovik, O. M. (Comp.). (2013). Pedahohichna maisternist akademika Ivana Ziaziuna: zb. nauk. pr. [Pedagogical mastery of academician Ivan Zyazyun: a collection of scientific papers.]. Kyiv: Bohdanova A. M. [in Ukrainian].

Pro osnovni kompetentsii dlia navchannia protiahom usoho zhyttia vid 18 hrudnia 2006 roku [On basic competences for lifelong learning from December 18, 2006]: Rekomendatsiia 2006/962/IeS Yevropeiskoho Parlamentu ta Rady (IeS). (2006). Retrieved from: http:// zakon2.rada.gov.ua/ laws / show/994_975 [in Ukrainian].

Pro zatverdzhennia Kontseptsii rozvytku pedahohichnoi osvity vid 16 lypnia 2018 roku [On the approval of the Concept for the Development of Pedagogical Education from July 16, 2018]: Nakaz MON Ukrainy № 776. (2018). Retrieved from: https://mon.gov.ua/ua/npa/pro-zatverdzhennya-koncepciyi-rozvitku-pedagogichnoyi-osviti [in Ukrainian].

Sukhomlynskyi, V. O. (1977). Z choho pochynaietsia hromadianyn [Where does a citizen begin?]. Vybrani tvory [Selected works]. (Vol. 5, p. 364-365). Kyiv: Rad. Shkola [in Ukrainian].

Ziaziun, I. A. (2000). Pedahohika dobra: idealy i realii [Pedagogy of goodness: ideals and realities]: nauk.-metodychnyi posib. Kyiv: MAUP [in Ukrainian].

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-06-20

Номер

Розділ

ФІЛОСОФІЯ І ПСИХОЛОГІЯ ПЕДАГОГІЧНОЇ ДІЇ