ПІДГОТОВКА МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ В ПОЛТАВСЬКОМУ НАЦІОНАЛЬНОМУПЕДАГОГІЧНОМУ УНІВЕРСИТЕТІ ІМЕНІ В. Г. КОРОЛЕНКА ДО ВИХОВАННЯ ДЕМОКРАТИЧНОЇ ГРОМАДЯНСЬКОСТІ

Автор(и)

  • V. Pogrebnyak

DOI:

https://doi.org/10.33989/2226-4051.2022.25.256676

Ключові слова:

педагогічна освіта, майбутній учитель початкової школи, професійна підготовка вчителя, громадянське виховання, демократична громадянськість, спеціальний навчальний курс

Анотація

В умовах глобальних інтеграційних процесів, європейського вибору та розвитку державності в Україні, сучасної світової політичної ситуації та російсько-української війни громадянське виховання набуває все більшого значення в практиці вищої педагогічної освіти країни. Причина полягає в тому, що реалізація самоврядних демократичних засад у навчально-виховному процесі школи в умовах оновлення українського суспільства та підвищення соціальної активності передбачає відповідну підготовку вчителів.

Сьогодні виховання й освіта, як формальні, так і неформальні, мають вирішальне значення для розвитку активної громадянської позиції, забезпечення участі в демократичному управлінні суспільством і виховання демократичної культури. А вчителі початкової ланки освіти відіграють основну роль у сприянні й активізації виховання демократичної громадянськості в школі, оскільки його успіх і реалізація та захист прав людини значною мірою залежать від фахової педагогічної діяльності вчителя на початковому етапі навчання.

Розкрито науково-педагогічні засади спеціального навчального курсу підготовки «Формування демократичної громадянськості майбутнього вчителя початкової школи в системі вищої педагогічної освіти» в Полтавському національному педагогічному університеті імені В. Г. Короленка та розроблено й представлено його зміст. Визначено прогностичні результати вивчення дисципліни як засобу реалізації демократичних засад у педагогічному процесі підготовки вчителів в умовах оновлення українського суспільства та піднесення суспільної активності.

Вивчення навчальної дисципліни спрямоване на оволодіння майбутніми вчителями початкової школи історико-педагогічними засадами становлення та розвитку громадянського виховання у світових освітніх системах у контексті цивілізаційного розвитку людства; засвоєння теоретичних положень громадянського виховання: його сутності, педагогічного значення, мети, завдань, принципів; оволодіння методичними основами та засобами (формами, методами, засобами) реалізації завдань виховання демократичної громадянськості в педагогічному процесі української початкової школи.

Посилання

Kymlicka, W. (1989). Liberalism, Community and Culture. Oxford: Clarendon Press.

McKenzie, H. (1993). Citizenship Education in Canada. Toronto: University of Toronto, Political and Social Affairs Division.

Pogrebnyak, V. (2013a). Metodoloho-teoretychni zasady vykhovannya demokratychnoyi hromadyanskosti v Kanadi [Methodological and Theoretical Principles of Education of Democratic Citizenship in Canada]. Pedahohichni nauky: Zb. nauk. pr. Poltavskoho nats. ped. un-tu im. V. G. Korolenka. [Pedagogical Sciences: Collection of Scientific Works of Poltava V. G. Korolenko National Pedagogical University], 3(59), 23-31 [in Ukrainian].

Pogrebnyak, V. (2013b). Mizhnarodna kontseptsiya polikulturnoho vykhovannya. [International Concept of Multicultural Education]. Pedahohika vyshchoyi ta serednioyi shkoly: Zb. nauk. pr. Kryvorizk. nats. un-tu [Higher and Secondary School Pedagogy: Collection of Scientific Works of Kryvyi Rih National University], 37, 359-363 [in Ukrainian].

Pogrebnyak, V. (2014). Education of Democratic Citizenship in Canada. Pedahohichni nauky: Zb. nauk. pr. Poltavskoho nats. ped. un-tu im. V. G. Korolenka. [Pedagogical Sciences: Collection of Scientific Works of Poltava V. G. Korolenko National Pedagogical University], 61-62, 40-46.

Pogrebnyak, V. (2015). Poshuky pedahohamy Kanady sutnosti demokratychnoyi hromadyanskosti: vid poinformovanosti do aktyvnoyi uchasti [Canadian Educators Search for the Essence of Democratic Citizenship: from Awareness to Active Participation]. Pedahohichni nauky: Zb. nauk. pr. Poltavskoho nats. ped. un-tu im. V. G. Korolenka [Pedagogical Sciences: Collection of Scientific Works of Poltava V. G. Korolenko National Pedagogical University], 64, 40-44 [in Ukrainian].

Pogrebnyak, V. (2019). Formuvannya demokratychnoyi hromadyanskosti maybutnioho vchytelya pochatkovoyi osvity [Formation of Democratic Citizenship of the Future Primary School Teacher]. Prohrama navchalnoyi dystsypliny dlya zdobuvachiv osvitnioho rivnya bakalavra [Curriculum for bachelor’s degree students]. Poltava: Poltava V. G. Korolenko National Pedagogical University] [in Ukrainian].

Ross, A. D. (1963). Citizenship Today. In J. R. Kidd, Learning and Society. (p. 383-392). Toronto: Canadian Association for Adult Education, Mutual Press Ltd.

Ryerson, E. (1848). The Importance of Education to a Manufacturing and Free People. Journal of Education for Upper Canada, 1(10), 290-296.

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-05-12

Номер

Розділ

ІННОВАЦІЇ У МИСТЕЦЬКІЙ І ПЕДАГОГІЧНІЙ ОСВІТІ