ШЛЯХИ ІНКЛЮЗІЇ ТА ПРИЙНЯТТЯ – РОЗРОБКА БАГАТОВИМІРНОГО МОДУЛЯ РОЗВИТКУ ВЧИТЕЛЯ В ПРОЄКТІ WIN

Автор(и)

  • V. Arva
  • E. Trentinne Benko

DOI:

https://doi.org/10.33989/2226-4051.2022.25.256646

Ключові слова:

педагогічна освіта, література, дизлексія, початкова школа, дошкільний заклад

Анотація

У статті йдеться про практику інклюзивної освіти в європейському вимірі, яка набуває все більшого значення. Сьогодні внутрішня мобільність населення в межах Європейського Союзу та недавній приплив іммігрантів з-за кордону призвели до того, що в країнах-членах все більше формуються багатокультурні та багатомовні суспільства.

Авторки констатують, що Європа є барвистим і багатомовним континентом, який цінує мовне та культурне розмаїття. Це багатомовне утворення складається з держав із багатою культурною та мовною спадщиною. Держави-члени мають забезпечити рівні права своїм громадянам щодо можливостей, справедливих умов праці, соціального захисту та інклюзії, як зазначено в Плані дій Європейського рівня соціальних прав (2021). Схарактеризовано проєкт «WIN» як один із таких, що враховує різноманітність як тенденцію європейських шкіл.

Метою цього дослідження є впровадження модуля підготовки викладачів платформи онлайн-навчання. Проєкт «WIN», який стартував у 2020 році, є спільним проєктом чотирьох європейських університетів: Університету Вік (Іспанія), Університету Флоренції (Італія), Університету Елте (Угорщина) та Полтавського національного педагогічного університету імені В. Г. Короленка (Україна); та по одній початковій школі з кожної країни, де розташований університет. «WIN» є відповіддю на потребу в поглибленні інклюзивного догляду та ґрунтується на переконанні, що інклюзивність сприятиме більшому порозумінню.

Основний пріоритет проєкту – підвищити обізнаність учнів початкової школи про різноманітність культур, змінити їх уявлення за допомогою навчальних ресурсів та програми цифрової розповіді. Для досягнення цієї мети для вчителів планується проведення навчальних занять перед використанням цифрового доробку.

Автор підкреслює, що додатковою метою проєкту є налагодження зв’язку між вищими педагогічними установами та початковими школами.

Посилання

Beacco, J. & Byram, M. (2007). From Linguistic Diversity to Plurilingual Education: Guide for the Development of Language Education Policies in Europe. Language Policy Division, Council of Europe. Retrieved from https://rm.coe.int/CoERMPublic CommonSearchServices/DisplayDCTMContent?documentId=09000016802fc1c4

Beacco, J., Byram, M., Cavalli, M., Coste, D., Egli Cuenat, M., Foullier, F. & Panthier, J. (2016). Guide for the development and implementation of curricula for plurilingual and intercultural education. Council of Europe. Retrieved from https://rm.coe.int/CoERMPublicCommonSearchServices/DisplayDCTMContent?documentId=09000016806ae621

Byram, M. (1997). Teaching and Assessing Intercultural Communicative Competence. Clevedon. Philadelphia. Toronto. Sydney. Johannesburg: Multilingual Matters LTD.

Byram, M., Gribkova, B. & Starkey, H. (2002). Developing the Intercultural Dimension in Language Teaching. Strasbourg: Council of Europe.

Canals-Botines, M. & Medina-Casanovas, N. (2020). Songs and Narrative Structures in Storybooks for Young Learners. Budapest Schools Collection. In N., Camps-Casals, M., Canals-Botines, & Medina-Casanovas (Eds.), Storytelling Revisited 2019 Gender, Language, Music, Cinema (p. 51-60). Victoria: Universitat Central Catalunya.

Council of Europe. (2020). Common European Framework of Reference for Languages: Learning, Teaching, Asssessment. Companion Volume. Council of Europe. Strasbourg. Retrieved from https://rm.coe.int/common-european-framework-of-reference-for-languages-learning-teaching/16809ea0d4

Council of Europe. (2022). Supporting the (Linguistic) Integration of Refugees from Ukraine. Strasbourg. Retrieved from https://www.ecml.at/Resources/Supportingthelinguistic integrationofrefugeesfromtheUkraine/tabid/5558/language/en-GB/Default.aspx

Erasmus+. European Toolkit for Schools: Promoting inclusive education and tackling early school leaving. School Education Gateway. Retrieved from https://www.schooleducationgateway.eu/en/pub/resources/toolkitsforschools.htm

European Commission. (2021). The European Pillar of Social Rights Action Plan. Publications Office of the European Union. Retrieved from https://www.epr.eu/the-european-pillar-of-social-rights-action-plan-new-ambitions-for-a-strong-eu/

European Commission. Erasmus+. EU programme for education, training, youth and sport. Retrieved from https://erasmus-plus.ec.europa.eu/programme-guide/part-b/key-action-2

Kramsch, C. (2014). Language and Culture in Second Language Learning. In F. Sharifian (Ed.), The Routledge Handbook of Language and Culture. (p. 403-416). Milton Park: Routledge.

Languages: Learning, Teaching, Asssessment. Companion Volume. Council of Europe. Strasbourg. Retrieved from https://rm.coe.int/common-european-framework-of-reference-for-languages-learning-teaching/16809ea0d4

Trentinné Benkő, É., Árva, V., Medina-Casanovas, N., & Canals-Botines, M. (2021). English Language Children’s Literature as a Springboard for Teacher-Researcher International Collaboration. Gyermeknevelés Tudományos Folyóirat, 9(1), 39-56. DOI: https://doi.org/10.31074/gyntf.2021.1.39.56

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-05-12

Номер

Розділ

ФІЛОСОФІЯ І ПСИХОЛОГІЯ ПЕДАГОГІЧНОЇ ДІЇ