ФОРМУВАННЯ У СТУДЕНТІВ АНГЛОМОВНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ В ЧИТАННІ ЗАСОБАМИ ПУБЛІЦИСТИЧНИХ ТЕКСТІВ

Автор(и)

  • O. Palekha

DOI:

https://doi.org/10.33989/2226-4051.2021.24.255940

Ключові слова:

читання, англомовна комунікативна компетентність, публіцистичні тексти, етапи навчання читання

Анотація

У статті проаналізовано теоретичні передумови формування англомовної компетентності в читанні студентів у закладі вищої педагогічної освіти, виокремлено цілі її формування та труднощі, які виникають у ході навчання. З’ясовано, що навчання читання підпорядковується практичній, освітній, розвивальній та виховній цілям. Аналіз труднощів, що виникають у процесі навчання читання студентів дозволив виокремити об’єктивні і суб’єктивні фактори.

З’ясовано практичну значущість використання саме публіцистичних текстів для навчання читання студентів під час викладання навчальної дисципліни «Іноземна мова». Вона полягає в тому, що інформація, котра міститься в таких текстах, має високий естетичний, виховний і розвивальний потенціали, які підвищують ефективність процесу формування в майбутніх учителів англомовної компетент­ності в читанні. Автором визначено вимоги до публіцистичних текстів (автентичність; представленість різноманітних типів і жанрів текстів; тематичність; новизна і актуальність інформації; відповідність рівню сформованості вмінь у читанні, віковим інтересам і потребам студентів) та джерела їх добору (різноманітні Інтернет-ресурси). Проаналізовано етапи навчання читання публіцистичних текстів на практичних заняттях з іноземної мови.

Здійснене дослідження дозволило дійти висновку, що формування англомовної компетентності в читанні студентів є важливим складником формування їхньої іншомовної комунікативної компетентності в умовах навчання в закладах вищої педагогічної освіти.

Посилання

Bihych, O. B. [ta in.], Nikolaieva, S. Yu. (Red.). (2013). Metodyka navchannia inozemnykh mov i kultur : teoriia i praktyka [Methods of teaching foreign languages and cultures] pidruchnyk dlia stud. klasychnykh, pedahohichnykh i linhvistychnykh universytetiv. Kyiv: Lenvit [in Ukrainian].

Byriuk, O. V. (2006). Metodyka formuvannia sotsiokulturnoi kompetentsii maibutnikh uchyteliv u navchanni chytannia anhlomovnykh publitsystychnykh tekstiv [Methods of forming future teachers’ socio-cultural competence in the process of teaching to read English-language journalistic texts]. (Dys. kand. ped. nauk). Kyivskyi natsionalnyi linhvistychnyi universytet. Kyiv [in Ukrainian].

Boretska, H. E. (2012). Metodyka formuvannia inshomovnoi kompetentnosti u chytanni [Methods of foreign language competence in reading formation]. Inozemni movy, 3, 18-27 [in Ukrainian].

Butova, L. V. (2013). Meta navchannia inozemnii movi na suchasnomu etapi rozvytku suspilstva [The goal of foreign language learning at the present stage of society development]. Tavriisky y visnyk osvity, 3(43), 102-109 [in Ukrainian].

Hryniaieva, N. M., Zuieva, I. V. (2018). Chytannia yak zasib formuvannia movlennievoi kompetentsii pry vyvchenni dystsypliny «Inozemna mova za prof. spriamuvanniam» [Reading as a means of forming speech competence while teaching the discipline ‘Foreign Language For Specific Purpose’]. Science Review, 2(9), Vol. 5, 27-33 [in Ukrainian].

Ieremenko, T. Ye., Trubitsyna, O. M., Lukianchenko, I. O., Yumrukuz, A. A. (2018). Navchannia chytannia anhliiskoiu movoiu studentiv movnykh fakultetiv: Navchalnyi posibnyk [Teaching English to students of language faculties]. Odesa: Pivdennoukrainskyi natsionalnyi pedahohichnyi universytet imeni K. D. Ushynskoho. [in Ukrainian].

Kozhedub, L. H. (2010). Formuvannia u maibutnikh filolohiv nimetskomovnoi kompetentsii v chytanni na osnovi interpretatsii khudozhnikh tekstiv [Future philologists’ German-speaking competence in reading formation based on the interpretation of literary texts]. (Dys. kand. ped. nauk). Kyivskyi natsionalnyi linhvistychnyi universytet. Kyiv. [in Ukrainian].

Liakhovytskyi, M. V., Hryniuk, H. A. (1981). Nekotory`e rezul`taty` e`ksperimental`nogo issledovaniya vliyaniya slozhnosti teksta na proczess ego ponimaniya pri chtenii [Some results of an experimental study of text complexity influence on the process of its understanding when reading. Linguistics of the text and methods of teaching foreign languages]. Kyiv: Vyshcha shkola. [in Russian].

Navchalni prohramy z inozemnykh mov dlia zahalnoosvitnikh navchalnykh zakladiv i spetsializovanykh shkil iz pohlyblenym vyvchenniam inozemnykh mov 10 – 11 klasy [Curricula in foreign languages for secondary schools and specialized schools with in-depth study of foreign languages 10-11 classes]. URL: https://mon.gov.ua/storage/app/media/zagalna%20serednya/programy-10-11-klas/2018-2019/inozemni-movi-10-11-19.09.2017.pdf [in Ukrainian].

Nykonenko, N. V., Shalko, O. P. Kryterii vidboru anhlomovnykh tekstiv dlia navchannia chytanniu studentiv VNZ [Criteria for selecting English-language texts for teaching students to read]. URL: https://virtkafedra.ucoz.ua/el_gurnal/pages/vyp20/1/ nikonenko_shalko.pdf [in Ukrainian].

Tereshchuk, V. H. Vidbir tekstovykh materialiv dlia formuvannia anhlomovnoi leksychnoi kompetentsii [Selection of textual materials for the formation of English lexical competence]. URL: https://dspace.uzhnu.edu.ua/jspui/bitstream/lib/430 [in Ukrainian].

Kholod, I. V. (2018). Metodyka vykladannia anhliiskoi movy [Methods of teaching English]: navchalno-metodychnyi posibnyk dlia studentiv vyshchykh navchalnykh zakladiv. Uman: Vizavi [in Ukrainian].

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-12-26

Номер

Розділ

ІННОВАЦІЇ У МИСТЕЦЬКІЙ І ПЕДАГОГІЧНІЙ ОСВІТІ