ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ І ЛІТЕРАТУРИ ДО ЕТНОКУЛЬТУРНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Автор(и)

  • L. Semenovska
  • L. Savenko

DOI:

https://doi.org/10.33989/2226-4051.2021.24.255896

Ключові слова:

вчитель української мови і літератури, наукові підходи, заклад вищої освіти, етнокультурна підготовка, індивідуальна освітня траєкторія, професійна підготовка, етнопедагогіка

Анотація

У статті розглядаються актуальні питання підготовки майбутніх учителів української мови і літератури до етнокультурної діяльності в закладах загальної середньої освіти, зокрема впровадження діяльнісного, особистісного, культурологічного підходів у процесі професійної підготовки. Реалізація діяльнісного підходу в процесі підготовки майбутніх учителів української мови і літератури забезпечує розвиток особистісних рис і якостей майбутніх педагогів, впливає на формування їхніх ставлень, інтересів, ціннісних орієнтацій, професійних позицій тощо. Водночас компетентнісний підхід спрямований на розвиток творчого потенціалу особистості вчителя, а також сприяє формуванню у процесі навчання необхідних умінь, навичок, ставлень, досвіду діяльності й поведінкових моделей особистості. Становленню базової культури особистості вчителя української мови і літератури сприяє застосування культурологічного підходу. Таке поєднання наукових підходів забезпечує організацію оптимального освітнього процесу, спрямованого на оволодін­ня змістом педагогічної культури, а також формування етнокультурного світогляду особистості вчителя.c

Посилання

Matsko, L. (2006). Ukrainska mova v pedahohichnomu dyskursi [Ukrainian language in pedagogical discourse]. Kyiv: Vyd-vo NPU imeni M. P. Drahomanova [in Ukrainian].

Honcharenko, S. (1997). Ukrainskyi pedahohichnyi slovnyk [Ukrainian pedagogical dictionary]. Kyiv: Lybid [in Ukrainian].

Semenova, A. (Ed.). (2006). Slovnyk-dovidnyk z profesiinoi pedahohiky [Dictionary of professional pedagogy]. Odesa: Palmira [in Ukrainian].

Radul, V. (Ed.). (2004). Sotsioloho-pedahohichnyi slovnyk [Sociological and pedagogical dictionary]. Kyiv: EksOb [in Ukrainian].

Hluzman, O. (2009). Bazovi kompetentnosti: sutnist ta znachennia v zhyttievomu uspikhu osobystosti [Basic competencies: everyday life and significance in the everyday success of the specialty]. Pedahohika i psykholohiia, 2, 51–60 [in Ukrainian].

Kryshchuk, V. (2017). Profesiina pidhotovka maibutnikh uchyteliv ukrainskoi movy i literatury: kompetentnisnyi pidkhid [Professional training for teachers of the Ukrainian language and literature: competent education]. Nauka i osvita, 8, 97-103 [in Ukrainian].

Kovalchuk, L., Konyk, M. (2009). Kulturolohichna spriamovanist yak oznaka vysokoho rivnia profesionalizmu vykladacha vyshchoi shkoly [Cultural studies are straightaway yak znak vysokogno rivnya professionalism vysklad vishnoi school]. Visnyk Lviv. Un-tu. Seriia pedahohichna. Vyp. 25, Ch. 1, 197–205 [in Ukrainian].

Palamar, L. (2008). Formuvannia movnoi osobystosti u vyshchykh navchalnykh zakladakh Ukrainy [Formation of language personality in higher educational institutions of Ukraine]. Ukrainska literatura v zahalnoosvitnii shkoli, 9, 35-37 [in Ukrainian].

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-12-26

Номер

Розділ

ФІЛОСОФІЯ І ПСИХОЛОГІЯ ПЕДАГОГІЧНОЇ ДІЇ