ПІДГОТОВКА МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ МУЗИЧНОГО МИСТЕЦТВА ДО ПРОФЕСІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В ЗАКЛАДАХ ПОЗАШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ

Автор(и)

  • N. Sulaieva

DOI:

https://doi.org/10.33989/2226-4051.2021.23.238260

Ключові слова:

професійна підготовка майбутнього вчителя музичного мистецтва, заклади позашкільної освіти, загальна мистецька освіта, формальна і неформальна мистецька освіта

Анотація

У статті висвітлюються підходи до професійної підготовки майбутніх учителів музичного мистецтва до роботи в закладах позашкільної освіти. Підкреслюється важливість загальної мистецької освіти молодого покоління, зокрема, музичної. Акцентується увага на тому, що особливістю організації освітнього процесу в закладах позашкільної освіти, де надається загальна мистецька освіта, є її неформальний характер. Зважаючи на це вказується, що одним із вагомих чинників якісної підготовки майбутніх фахівців до музично-освітньої діяльності в закладах позашкільної освіти є не лише введення в освітньо-професійні програми відповідних освітніх компонентів, але й створення для студентів умов для отримання неформальної мистецької освіти у педагогічного виші. Наголошується, що доречним є введення навчальних дисциплін для вільного вибору студентів на кшталт «Теорія та методика роботи в закладах позашкільної освіти», «Інноваційні технології навчання мистецтва у закладах загальної середньої та позашкільної освіти», «Неформальна мистецька освіта» тощо. Зазначається, що потужним доважком до професійної підготовки майбутніх учителів музичного мистецтва до роботи у закладах позашкільної освіти є конвергенція формальної освіти в ЗВО з неформальною мистецькою освітою, яка надається в умовах музичних (вокальних та інструментальних) художньо-творчих колективах вишу. Акцентується, що досвід мистецько-освітньої діяльності студентів у таких колективах сприяє формуванню в майбутніх учителів музичного мистецтва відповідних компетентностей для роботи у системі позашкільної освіти.

Посилання

Balakhtar, V. (2010). Pedahohichni zasady orhanizatsii dozvillia ditei ta pidlitkiv u systemi pozashkilnoi osvity v Ukraini [Pedagogical principles of leisure organization of children and adolescents in the system of out-of-school education in Ukraine]. (Ext. abstract of PhD diss.). Prykarpatskyi natsionalnyi universytet imeni V. Stefanyka, Ivano-Frankivsk [іn Ukrainian].

Fursenko, T. (2005). Formuvannia tsinnisnykh oriientatsii pidlitkiv u haluzi muzychnoi kultury v pozashkilnykh navchalnykh zakladakh [Formation of value orientations of teenagers in the field of musical culture in out-of-school educational institutions]. (Ext. abstract of PhD diss.). Instytut problem vykhovannia APN Ukrainy, Kyiv.

Honcharenko, S. U. (2011). Ukrainskyi pedahohichnyi entsyklopedychnyi slovnyk [Ukrainian pedagogical encyclopedic dictionary]. Rivne [іn Ukrainian].

Komarovska, O. A. (2008). Mystetska osvita [Art education]. In Entsyklopediia osvity. (pp.504-505). Kyiv [іn Ukrainian].

Masol, L. M. (2006). Zahalna mystetska osvita: teoriia i praktyka [General art education: theory and practice]. Kyiv [іn Ukrainian].

Padalka, H. M. (2008). Pedahohika mystetstva: (teoriia i metodyka vykladannia myst.dystsyplin) [Pedagogy of art: (theory and methods of teaching art disciplines)]. Kyiv [іn Ukrainian].

Rostovskyi, O. Ya. (2011). Teoriia i metodyka muzychnoi osvity: Navch.-metod.posib. [Theory and methods of music education: textbook]. Ternopil [іn Ukrainian].

Rudnytska, O. P. (2005). Pedahohika zahalna ta mystetska: Navch. posib. [General and artistic pedagogy: Textbook]. Ternopil [іn Ukrainian].

Shcholokova, O. P. (2014). Mystetska osvita u vymirakh suchasnosti: problemy teorii i praktyky [Art education in the dimensions of modernity: problems of theory and practice]. Dnipropetrovsk.

Sulaieva, N. V. (2014). Neformalna mystetska osvita maibutnikh uchyteliv u khudozhno-tvorchykh kollektyvakh [Informal art education of future teachers in artistic and creative groups]. (Doct. diss.). Instytut pedahohichnoi osvity i osvity doroslykh NAPN Ukrainy, Kyiv.

Sushchenko, T. I. (2011). Pozashkilna pedahohika: teoriia, istoriia, praktyka [Extracurricular pedagogy: theory, history, practice]: Nauk.-metod. posib. Kyiv.

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-08-04

Номер

Розділ

МИСТЕЦЬКА ОСВІТА: ТЕОРІЯ, ІСТОРІЯ, МЕТОДИКА