DOI: https://doi.org/10.33989/2226-4051.2018.18.176336

DZIECKO ZE SPECJALNYMI POTRZEBAMI EDUKACYJNYMI W POLSKIM PRZEDSZKOLU

Magdalen Pleskura

Анотація


У статті розглядаються можливості дошкільної підготовки в польських дитячих садках дітей із особливими освітніми потребами. Особливу увагу приділено інклюзивній освіті, ролі допоміжних учителів та інших фахівців, діяльність яких спрямована на адаптацію дитини з особливими освітніми потребами до умов дошкільного навчального закладу.


Ключові слова


виховання; дитина; особливі освітні потреби; неспроможність; аутизм; допоміжний учитель

Повний текст:

PDF (Polski)

Посилання


Dobra szkoła. Zaczerpnięte z https://reformaedukacji.men.gov.pl/aktualnosci/organizacja- szkol-i-przedszkoli-rozporzadzenie-podpisane.html)

Franczyk, A., Krajewska, K. (2015). Skarbiec nauczyciela-terapeuty. Kraków.

Kołakowski, A., Pisula, A. (2011). Sposób na trudne dziecko dziecko, przyjazna terapia behawioralna. Sopot.

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 marca 2017 roku w sprawie szczegółowej organizacji publicznych szkół i publicznych przedszkoli – DZ.U. 2017 poz. 649.

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017 roku w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym – Dz.U. 2017 poz. 1578

Smith, D. (2008). Pedagogika specjalna, (T. 1, s. 100). Warszawa.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.