Перегляд списку назв робіт


 
Випуск Назва
 
№ 15 (2017) РЕФОРМУВАННЯ ДИТЯЧОЇ ХОРЕОГРАФІЧНОЇ ОСВІТИ НА КІРОВОГРАДЩИНІ У 80-ті РОКИ ХХ СТОЛІТТЯ Анотація   PDF
Irina Murovana
 
№ 14 (2016) РОЗВИТОК МІЖКУЛЬТУРНОЇ ПРОФЕСІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ МАГІСТРІВ ПЕДАГОГІКИ ВИЩОЇ ШКОЛИ Анотація   PDF
Julia Khalemendyk
 
№ 16 (2017) РОЗВИТОК МУЗЕЙНОЇ ПЕДАГОГІКИ В УКРАЇНІ: КУЛЬТУРОТВОРЧІ ЗАСАДИ Анотація   PDF
Natalia Filipchuk
 
№ 14 (2016) РОЗВИТОК ПЕДАГОГІЧНОЇ МАЙСТЕРНОСТІ ВИКЛАДАЧІВ СПЕЦІАЛЬНИХ ДИСЦИПЛІН У ПРОЦЕСІ ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ Анотація   PDF
Larisa Rudenko, Natalia Overko
 
№ 20 (2019) РОЛЬ ВЕЧІРНІХ РИСУВАЛЬНИХ І КРЕСЛЯРСЬКИХ КЛАСІВ ПРИ ЄЛИСАВЕТГРАДСЬКОМУ ЗЕМСЬКОМУ РЕАЛЬНОМУ УЧИЛИЩІ У ПРОФЕСІЙНОМУ СТАНОВЛЕННІ МИТЦІВ КІНЦЯ ХІХ – ПОЧАТКУ ХХ СТОЛІТТЯ Анотація   PDF
Iryna Bosa
 
№ 14 (2016) РОЛЬ ЕТИЧНИХ І ДЕОНТОЛОГІЧНИХ НАВИЧОК У ПІДГОТОВЦІ ФАХІВЦІВ У ГАЛУЗІ ОСВІТИ Анотація   PDF (Magyar)
Daniela Zheder
 
№ 19 (2019) РОЛЬ МІЖНАРОДНИХ І НАЦІОНАЛЬНИХ ОРГАНІЗАЦІЙ У ФОРМУВАННІ СТРАТЕГІЇ РОЗВИТКУ ОСВІТИ ДОРОСЛИХ У КРАЇНАХ ПІВНІЧНОЇ АМЕРИКИ Анотація   PDF
Olena Terenko
 
№ 20 (2019) РОЛЬ ТЕХНОЛОГІЇ ПРОЕКТНОГО НАВЧАННЯ У ПРОФЕСІЙНОМУ РОЗВИТКУ МАЙБУТНІХ ДЕФЕКТОЛОГІВ Анотація   PDF (English)
Maryna Kononova
 
№ 15 (2017) САМООСВІТНЯ ДІЯЛЬНІСТЬ МОЛОДОГО ВЧИТЕЛЯ: ІСТОРИЧНИЙ АСПЕКТ Анотація   PDF
Olena Trynus
 
№ 16 (2017) СЕНСИ ОСВІТНІХ КОМУНІКАЦІЙ Анотація   PDF
Georgii Filipchuk
 
№ 13 (2016) СОЦІАЛЬНО-КУЛЬТУРНІ ПЕРЕДУМОВИ ВИНИКНЕННЯ ПОЛІКУЛЬТУРНОЇ ОСВІТИ Анотація   PDF
Leila Sultanova
 
№ 19 (2019) СОЦІОКУЛЬТУРНІ ФУНКЦІЇ МУЗЕЙНОЇ ПЕДАГОГІКИ В ІСТОРИЧНОМУ І СУЧАСНОМУ КОНТЕКСТІ Анотація   PDF
Nataliia Filipchuk
 
№ 20 (2019) СПЕЦИФІКА ПОНЯТТЯ «МУЗИЧНА СПАДЩИНА» В КОНТЕКСТІ ПІДГОТОВКИ ВЧИТЕЛІВ МУЗИЧНОГО МИСТЕЦТВА Анотація   PDF
Vasyl Boghdanjuk
 
№ 16 (2017) СТРУКТУРА КУЛЬТУРООХОРОННОЇ КОНЦЕПЦІЇ ОСВІТНЬОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ВОЛОДИМИРА ЩЕПОТЬЄВА Анотація   PDF
Yuliia Hryn
 
№ 16 (2017) СУТНІСНА ХАРАКТЕРИСТИКА СЕРЕДОВИЩНОГО ПІДХОДУ ДО СУЧАСНОЇ ВИЩОЇ ОСВІТИ Анотація   PDF
Elvira Zaredinova
 
№ 20 (2019) СУТНІСТЬ ПОНЯТТЯ «САМОСТІЙНА ПОЗААУДИТОРНА РОБОТА» У БРИТАНСЬКОМУ НАУКОВОМУ ДИСКУРСІ Анотація   PDF
Olga Palekha
 
№ 20 (2019) СУЧАСНЕ І ТРАДИЦІЙНЕ НАВЧАННЯ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ: ПЕРЕВАГИ І НЕДОЛІКИ Анотація   PDF
Yuliia Styrkina
 
№ 13 (2016) ТВОРЧА ІНТЕЛІГЕНТНІСТЬ (ПСИХОЛОГІЧНЕ І СОЦІОЛОГІЧНЕ ТРАКТУВАННЯ) Анотація   PDF (Polski)
Malgorzata France
 
№ 13 (2016) ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ВИКОРИСТАННЯ ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ У ПРОЦЕСІ ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ ВЧИТЕЛЯ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ Анотація   PDF
Anna Kolizhuk
 
№ 16 (2017) ТЕХНОЛОГІЯ ОРГАНІЗАЦІЇ САМОСТІЙНОЇ ПОЗААУДИТОРНОЇ РОБОТИ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ В УНІВЕРСИТЕТАХ ВЕЛИКОЇ БРИТАНІЇ Анотація   PDF
Olha Palekha
 
№ 19 (2019) УПРОВАДЖЕННЯ МЕТОДУ ПОБУДОВИ МЕНТАЛЬНИХ КАРТ У ПРОЦЕС НАВЧАННЯ КУРСАНТІВ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ ЗА ПРОФЕСІЙНИМ СПРЯМУВАННЯМ Анотація   PDF (English)
Olena Loputko
 
№ 16 (2017) ФАХОВА ЕТИКА У ЛІНГВОКУЛЬТУРНОМУ ВИМІРІ: АМЕРИКАНСЬКИЙ ДОСВІД Анотація   PDF
Olena Semenoh, Olena Kravchenko
 
№ 20 (2019) ФЕНОМЕН ЛІДЕРСТВА У НОВИХ РЕАЛІЯХ СУЧАСНОГО СУСПІЛЬСТВА Анотація   PDF
Oleh Topuzov
 
№ 13 (2016) ФОРМИ І МЕТОДИ ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНОЇ ПІДГОТОВКИ ВЧИТЕЛІВ ЗАГАЛЬНООСВІТНІХ ШКІЛ В УНІВЕРСИТЕТАХ ФРН Анотація   PDF
Liudmyla Diachenko
 
№ 15 (2017) ФОРМУВАННЯ ГОТОВНОСТІ МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ ДО ІННОВАЦІЙНОЇ ПЕДАГОГІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ: АКСІОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ Анотація   PDF
Bohdana Bahai
 
76 - 100 з 107 результатів << < 1 2 3 4 5 > >>