ФІЛОСОФСЬКО-АКСІОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ ПЕДАГОГІКИ ПРАЦІ В НАУКОВИХ ВІЗІЯХ ПОЛЬСЬКИХ УЧЕНИХ

Автор(и)

  • Nellia Nychkalo
  • Ian Sikora
  • Myroslava Vovk

DOI:

https://doi.org/10.33989/2226-4051.2020.21.218081

Ключові слова:

філософсько-аксіологічні засади, цінності, педагогіка праці, маргіналізація, суспільне виключення, міждисциплінарний аналіз

Анотація

В оглядовій статті обґрунтовано, що в країнах Європейського Союзу, зокрема в Польщі, реалізується політика соціальної єдності, котра базується на чотирьох вимірах добробуту людини, які мають важливе значення для функціонування демократичних, правових суспільств: справедливий і рівний доступ, індивідуальна (та колективна) гідність, автономія індивіда та його участь у житті спільноти. Концепція соціальної єдності ґрунтується на філософсько-аксіологічних засадах педагогіки праці, що спрямована на подолання маргіналізації, суспільного виключення, соціальної дискримінації особистості. Схарактеризовано феномен праці на основі міждисциплінарного аналізу положень філософії, психології, соціології, економіки, ергономіки, праксеології, фізики, біології і педагогіки, що уможливило висновок про її значення як ціннісної категорії когнітивного, етичного, естетичного, діяльнісного розвитку особистості. Узагальнено концептуальні засади визначення феномену праці з позиції матеріалістичної і гуманістичної філософії. Важливим є аксіокультурний аспект трактування праці як чинника, що творить людину, виконує онтологічно-творчу функцію в її життєдіяльності.

Посилання

Jarosiewicz, H. (2012). Psychologia dążeń i skłonności zawodowych. Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego [in Polish].

Komunikat Komisji Europejskiej. (2020). Strategia na rzecz inteligentnego i zrównoważonego rozwoju sprzyjającemu włączeniu społecznemu. Bruksela dn. 03.03.2010 r. K.O.N. (2010 wersja ostateczna).

Kremień, W. G. (2011). Filozofia antropocentryzmu w edukacyjnej przestrzeni. Radom: ITE.

Lukianova, L. (2017). Zakonodavche zabezpechennia osvity doroslykh: zarubizhnyi dosvid [Legislative support of adult education: foreign experience]. Ukrainska Asotsiatsiia osvity doroslykh. Kyiv: DKS-Tsentr. Retrieved from https://lib.iitta.gov.ua/708009/1/Lukianova%20book.pdf [in Ukrainian]

Matyja, A. (2005). Metody i techniki stosowane w socjoterapii [Metody ta pryyomy, shcho zastosovuyutʹsya v sotsioterapiyi]. Opieka, Wychowanie, Terapia, (Vol. 3/4, pp. 22-25).

Nyczkało, N. G., & Szlosek, F. (2008). Kształcenie zawodowe w Polsce i Ukrainie. Warszawa, Radom: ITE PIB [in Polish].

Skałbania, B., & Lewndowska-Kidoń, T. (2015). Terapia pedagogiczna w zarysie. Warszawa: WSP [in Polish].

Suchodolski, B. (1990). Wychowanie mimo wszystko. Warszawa: WSP [in Polish].

Szczepański, J. (1970). Elementarne pojęcia socjologii. Warszawa: PWN [in Polish].

Szewczuk, W. (2000). Podstawy psychologii. Warszawa: WSSE [in Polish].

Szlosek, F. (2015). Tożsamość pedagogiki pracy w kontekście przemian systemowych. Warszawa: APS [in Polish].

Wiatrowski, Z. (2000). Podstawy pedagogiki pracy. Bydgoszcz: WSP [in Polish].

Wołk, Z. (2009). Kultura pracy, etyka i kariera zawodowa. Radom: ITE [in Polish].

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-08-31

Номер

Розділ

ФІЛОСОФІЯ І ПСИХОЛОГІЯ ПЕДАГОГІЧНОЇ ДІЇ