DOI: https://doi.org/10.33989/2226-4051.2017.16.175996

ДІАГНОСТИКА СФОРМОВАНОСТІ МУЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ХОРЕОГРАФІЇ

He Xuefei

Анотація


З’ясовано, що особливої актуальності набуває проблема підвищення ефективності професійної підготовки вчителя хореографії, зокрема в напрямі підвищення рівня музичної культури майбутніх фахівців. З метою визначення реального стану сформованості означеної якості у процесі здійснення педагогічного дослідження було проведено констатувальний етап експерименту, у результаті якого здійснено діагностику рівнів музичної культури майбутніх учителів хореографії, відповідно до визначених критеріїв її сформованості (мотиваційного, когнітивного, емоційного, поведінкового).


Ключові слова


майбутній учитель хореографії; музична культура; професійна підготовка; хореографічна освіта; критерії та рівні музичної культури

Повний текст:

PDF

Посилання


Hurevych, R. S. (1998). Teoretychni ta metodychni osnovy orhanizatsii navchannia u profesiino-tekhnichnykh zakladakh [Theoretical and methodological foundations of organization of training in vocational schools]. (Honcharenko, S. U. Ed.). Kyiv: Vyshcha shkola, 229.

Rudnytska, O. P., Bolharskyi, A. H., Svystelnykova, T. Yu. (1998). Osnovy pedahohichnykh doslidzhen [Fundamentals of pedagogical research]. Kyiv, 254.

Filippova, L. L., Tverezovska, N. T. (2009). Model formuvannia informatsiinoi kultury maibutnikh ekonomistiv [Model of formation of informational culture of future economists]. Melnychuk, D. O. Ed. Naukovyi visnyk Natsionalnoho universytetu bioresursiv i pryrodokorystuvannia Ukrainy, 143, 45-50.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.