DOI: https://doi.org/10.33989/2226-4051.2017.15.175889

САМООСВІТНЯ ДІЯЛЬНІСТЬ МОЛОДОГО ВЧИТЕЛЯ: ІСТОРИЧНИЙ АСПЕКТ

Olena Trynus

Анотація


У статті схарактеризовано зміст, форми, засоби самоосвітньої діяльності  молодих  учителів  України   в   кінці   ХІХ   –   на   початку ХХ століття. Проаналізовано погляди видатних українських учених щодо теоретичного осмислення проблем самоосвіти. Розкрито освітню й виховну функції, розглянуто колективні та індивідуальні форми самоосвітньої діяльності молодого вчителя. Обґрунтовано перспективні напрями впровадження прогресивного досвіду її організації.


Ключові слова


молодий учитель; самоосвіта; форма самоосвітньої діяльності; засіб самоосвітньої діяльності; самовдосконалення

Повний текст:

PDF

Посилання


Berezivska, L. D. (2008). Reformuvannia shkilnoi osvity v Ukraini u XX stolitti [Reforming school education in Ukraine in the twentieth century]. Kyiv: Bohdanova A. M., 406.

Bylgakov, I. V. (1910).Vremennie pedagogicheskie kyrsi dlya ychitelei zemskih shkol Aleksandrievskogo yezda Hersonskoi gybernii (15 iunya – 30 iunya 1910 goda) [Temporary Pedagogical Courses for Teachers of Zemstvo Schools in Alexandria County, Kherson Province (June 15 – June 30, 1910)]. Aleksandriya: Tip. F. H. Raihelsona, 164.

Vagner, N. P. (1895). Pedagogicheskie misli [Pedagogical thoughts]. Vestnik vospitaniya, 8. 1-44.

Vipper, R. (1898). Specialnaya podgotovka prepodavatelya srednei shkoli ili podnyatie ego polojeniya [Special training of a secondary school teacher or raising of his position]. Moscow: Tipo-litografiya T–va I. N. Kyshnerev i K, 25.

Viddilennia Chernihivskoho oblasnoho derzhavnoho arkhivu u m. Nizhyn.

F. 1105. Nizhynskyi istoryko-filolohichnyi instytut kniazia O. Bezborodka, op. 1, ark. 4.

Voprosi i nyjdi ychitelstva [Questions and needs of teaching] (1909). Moscow: Tipografiya t-va I. D. Sitina, 95.

Ivanovskii, V. (1906). O prepodavanii pedagogiki v ynіversitetah : doklad na І Vserossiiskom sezde po ped. psihologii v Peterbyrge 31 maya – 4 iunya 1906 g. [On the teaching of pedagogy at universities: report at the First All-Russian Congress on Pedagogical Psychology in St. Petersburg May 31-June 4, 1906]. Sankt-Peterbyrg: Tip. I. I. Glazynova, 27.

Martin, A. M. (2008). Rozvytok zmistu pryrodnychoi osvity u vitchyznianii serednii shkoli (druha polovyna XІX – pochatok ХХ stolittia) [Development of the content of natural education at the native high school (second half of the XIX – early XX century)]. Kirovohrad, 193.

Muzychenko, O. F. (1918–1919). Praktychni podrobytsi shchodo aktyvnoho metodu vykladannia [Practical details about the active teaching method]. Vilna ukrainska shkola, 6/7, 5-10.

Tsentralnyi derzhavnyi arkhiv vyshchykh orhaniv vlady ta upravlinnia Ukrainy.

F. 166. Ministerstvo osvity Ukrainy. 1917–2000 rr., op. 1, spr. 26. Polozhennia ta tymchasovi polozhennia pro yedynu trudovu shkolu, 1919, 82 ark.

Organizaciya obsheobrazovatelnih kyrsov dlya narodnih ychitelei v g. Harkove v 1910 godu [Organization of general education courses for people's teachers in Kharkov in 1910] (1910). Harkov: Tip. Pechatnik, 35.

Chepiha, Ya. (2006). Azbuka trudovoho vykhovannia y osvity [Alphabet of labor education and education]. Berezivska, L. D. ed. Vybrani pedahohichni tvory. Kharkiv: OVS, 210-259.

Sharnenkova, T. O. (2017). Orhanizatsiia samoosvity vchytelia u vitchyznianii teorii i praktytsi (kinets XІX – pochatok ХХ stolittia) [Organization of self- education of a teacher in the national theory and practice (the end of the XIX – the beginning of the XX century)]. Zhytomyr, 244.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.