РОЛЬ ТЕХНОЛОГІЇ ПРОЕКТНОГО НАВЧАННЯ У ПРОФЕСІЙНОМУ РОЗВИТКУ МАЙБУТНІХ ДЕФЕКТОЛОГІВ

Автор(и)

  • Maryna Kononova

DOI:

https://doi.org/10.33989/2226-4051.2019.20.171673

Ключові слова:

дефектолог, метод проектів, освітні проекти, педагогічна технологія, навчання, професійний розвиток

Анотація

Розглядаються питання застосування методу освітніх проектів у процесі навчання майбутніх дефектологів у закладах вищої освіти. Визначено сутність понять «метод проектів», «освітній проект». Представлено розроблений освітній проект «Професійний розвиток майбутніх дефектологів». Зазначено, що висновки дослідження щодо застосування освітніх проектів можна використовувати як при вивченні обов’язкових дисциплін циклу професійної підготовки за освітньо-професійною програмою, так і вибіркових циклу підготовки за спеціальністю 016 Спеціальна освіта.

Для визначення ефективності використання методу освітніх проектів у процесі професійного навчання і розвитку проведено експериментальну перевірку за визначеними критеріями: інформаційно-оперативним, практично-діяльнісним та психолого-оперативним. Аналіз результатів дослідницької роботи засвідчив, що експериментальні групи, учасниками яких були студенти спеціальності 016-Спеціальна освіта і спеціальності 6.010105 Корекційна освіта другого – четвертого курсів, відрізняються позитивною динамікою за кожним визначеним критерієм професійного розвитку, що свідчить про професійні та особистісні зміни, які відбулися під час професійного навчання, зокрема через використання методу освітніх проектів. Доведено, що метод проектів спрямований на професійне становлення особистості майбутнього дефектолога через активні дії й створення суб’єктом власної стратегії навчання.Посилання

Gladush, V. A. (2012). Riven pisliadyplomnoi osvity uchytelia-defektoloha: istoriia, suchasnyi stan [The postgraduate education level of the teacher-speech patologist: history, current state]. Naukowyi Chasopys National Pedagogical Dragomanov University. Series 19. Special Education and Psychology, 22 [in Ukrainian].

Gryniova, M. V., Sas, N. M., & Vorona, P. V. (2010). Protsesy upravlinnia proektamy [Processes of project management]: teaching method. Manual. Vol. I. Poltava: Poltava V. G. Korolenko National Pedagogical University [in Ukrainian].

Pavlova, M. B., Pitt, J., Gurevich, M. I., & Sasova, I. A. (2003). Metod proektov v tekhnologicheskom obrazovanii [The project method in technological education: teacher`s manual]. Moskva: Ventana Graf [in Russian].

Pulina, A. A. (2005). Metod proektiv: istoriia y perspektyvy rozvytku v suchasnii systemi osvity [Project method: history and prospects of development in the modern educational system]. Pedagogical sciences: a collection of scientific works. Kherson, Vol. 40,116-119 [in Ukrainian].

Rybina, O. (2001). Proektnaia deiatelnost [Project activity]. The best pages of the pedagogical press, 1, 46-49 [in Russian].

##submission.downloads##

Номер

Розділ

ІННОВАЦІЇ У МИСТЕЦЬКІЙ І ПЕДАГОГІЧНІЙ ОСВІТІ