DOI: https://doi.org/10.33989/2226-4051.2016.14.171608

РОЗВИТОК ПЕДАГОГІЧНОЇ МАЙСТЕРНОСТІ ВИКЛАДАЧІВ СПЕЦІАЛЬНИХ ДИСЦИПЛІН У ПРОЦЕСІ ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ

Larisa Rudenko, Natalia Overko

Анотація


У  статті  висвітлені  основні  теоретичні  положення  авторської методики реалізації умов розвитку педагогічної майстерності викладачів спеціальних дисциплін професійно-технічних навчальних закладів (ПТНЗ) у процесі підвищення кваліфікації. Передумовою її розроблення є факт, що більшість викладачів спецдисциплін професійно-технічних ПТНЗ різного профілю мають досвід роботи за професією, проте не мають педагогічної освіти. Якісне ж оновлення професійної підготовки в системі профтех- освіти вимагає від педагогічних працівників поєднання фундаментальних професійних  знань  із  педагогічними,  творчим  підходом  до  вирішення конкретних  освітніх  проблем,  упровадження  інноваційних  технологій. Пропонована   методика  дозволяє   забезпечити   розвиток  педагогічної майстерності викладачів спецдисциплін у процесі підвищення кваліфікації.


Ключові слова


педагогічна майстерність; професійно-технічні навчальні заклади; викладачі спеціальних дисциплін; підвищення кваліфікації

Повний текст:

PDF

Посилання


Kontseptsiia rozvytku profesiino-tekhnichnoi (profesiinoi) osvity v Ukraini : zatverdzhena MON Ukrainy ta APN Ukrainy 05.07.2004 (2004). Profesiino- tekhnichna osvita, 3, 2-5.

Overko, N. (2014). Kontseptualni pidkhody do rozvytku pedahohichnoi maisternosti vykladachiv PTNZ u konteksti modernizatsii osvity. Naukovyi visnyk Melitopolskoho derzhavnoho pedahohichnoho universytetu. Seriia: Pedahohika, 1 (12), 305-310.

Overko, N. (2014). Do pytannia struktury pedahohichnoi maisternosti vykladacha profesiino-tekhnichnoi osvity. Global Scientific Unity 2014: The European Scientific and Practical Congress; Prague (Czech Republic), 28th of November 2014. Copenhagen: Science&Genesis, 3, 227-235.

Overko, N. Ya. (2015). Pedahohichni umovy rozvytku fakhovoi maisternosti vykladachiv spetstekhnolohii u PTNZ kulinarnoho profiliu u protsesi pidvyshchennia kvalifi-katsii. Molodyi vchenyi [Young Scientist], 2 (17), part V, 82-87.

Overko, N. Ya. (2014). Rozvytok pedahohichnoi maisternosti : navchalna prohrama dlia pidvyshchennia kvalifikatsii vykladachiv spetstekhnolohii PTNZ kulinarnoho profiliu. Lviv: NMTs PTO u Lvivskii obl., 32.

Overko, N. Ya. (2015). Rozvytok pedahohichnoi maisternosti vykladachiv spetsdystsyplin PTNZ kulinarnoho profiliu: rezultaty eksperymentu. Pedahohika i psykholohiia profesiinoi osvity [Pedagogy and Psychology of Professional Education], 6, 34-50.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.