Історія журналу

Збірник наукових статей «Естетика і етика педагогічної дії» засновано в червні 2011 року Інститутом педагогічної освіти і освіти дорослих НАПН України та Полтавським національним педагогічним університетом імені В. Г. Короленка. Ініціатором і першим головним редактором видання був Іван Андрійович Зязюн – доктор філософських наук, професор, дійсний член АПН України, ректор Полтавського педагогічного інституту імені В. Г. Короленка (1975-1990), міністр освіти і науки України (1990-1992), директор-фундатор Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих НАПН України (1993-2014). На сьогодні видано 18 чисел збірника, де оприлюднено наукові праці вітчизняних і зарубіжних докторів і кандидатів наук, докторантів, аспірантів і магістрів із проблем розвитку мистецької, педагогічної освіти і освіти дорослих, педагогічної естетики, етики та інноватики.