Редакційний штат

Редакційна колегія

 1. N. Nychkalo, доктор педагогічних наук, професор, дійсний член НАПН України, академік-секретар Відділення професійної освіти і освіти дорослих НАПН України
 2. W. Yerushka, доктор хабілітований, професор, завідувач кафедри професійної педагогіки Інституту педагогіки Академії спеціальної педагогіки імені Марії Гжегожевської у Варшаві
 3. N. Pikula, доктор хабілітований, професор, директор Інституту соціальної роботи Педагогічного університету Комісії народної освіти у Кракові
 4. M. Diachenko-Bohun, доктор педагогічних наук, доцент, Полтавський національний педагогічний університет імені В. Г. Короленка
 5. O. Kovalenko, доктор психологічних наук, профессор, Полтавський національний педагогічний університет імені В. Г. Короленка
 6. L. Semenovska, доктор педагогічних наук, профессор, Полтавський національний педагогічний університет імені В. Г. Короленка
 7. H. Sotska, доктор педагогічних наук, професор, заступник директора з науково-експериментальної роботи Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих НАПН України
 8. V. Tytarenko, доктор педагогічних наук, професор, декан факультету технологій і дизайну, Полтавський національний педагогічний університет імені В. Г. Короленка
 9. V. Fazan, доктор педагогічних наук, доцент, Полтавський національний педагогічний університет імені В. Г. Короленка
 10. O. Fedii, доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри початкової освіти, природничих і математичних дисциплін та методик їх викладання, Полтавський національний педагогічний університет імені В. Г. Короленка
 11. L. Khomytch, доктор педагогічних наук, професор, заступник директора з наукової роботи, Інститут педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна НАПН України
 12. O. Lobach, кандидат педагогічних наук, доцент, Полтавський національний педагогічний університет імені В. Г. Короленка