Редакційна політика

Галузь та проблематика

Висвітлення історичних, методологічних, теоретичних і методичних проблем розвитку мистецької освіти, педагогічної освіти і освіти різних категорій дорослих; упровадження філософських, психологічних, аксіологічних, культурологічних, естетичних і етичних засад мистецько-педагогічної діяльності; педагогічна інноватика.

 

Політика розділів

Статті

Вибрано Приймає рукописи Вибрано Індексується Вибрано Рецензується

ФІЛОСОФІЯ І ПСИХОЛОГІЯ ПЕДАГОГІЧНОЇ ДІЇ

Вибрано Приймає рукописи Вибрано Індексується Вибрано Рецензується

ПЕДАГОГІЧНА ЕСТЕТИКА ТА ЕТИКА

Вибрано Приймає рукописи Вибрано Індексується Вибрано Рецензується

МИСТЕЦЬКА ОСВІТА: ТЕОРІЯ, ІСТОРІЯ, МЕТОДИКА

Вибрано Приймає рукописи Вибрано Індексується Вибрано Рецензується

ІННОВАЦІЇ У МИСТЕЦЬКІЙ І ПЕДАГОГІЧНІЙ ОСВІТІ

Вибрано Приймає рукописи Вибрано Індексується Вибрано Рецензується
 

Процес рецензування

Рецензування орієнтовано на об’єктивну оцінку якості змісту наукової статті, визначення її актуальності, оригінальності, унікальності, наукової цінності, відповідності вимогам до публікацій.

Рецензування проводиться конфіденційно в односторонньому порядку  («сліпе» рецензування).

Головний редактор і заступник головного редактора збірника призначають двох рецензентів як із членів редакційної колегії, так і сторонніх висококваліфікованих фахівців, які мають публікації за конкретним науковим напрямом. Рецензент заповнює стандартизовану форму, яка містить висновок про рекомендацію до друку або негативну оцінку.

Рецензування триває протягом місяця.

Авторові надається можливість ознайомитися з текстом рецензії. Взаємодія між автором і рецензентами відбувається через відповідального секретаря збірника.

Рецензії, підписані рецензентом звичайним або цифровим електронним підписом, зберігаються в редакції не менше трьох років.

 

Політика відкритого доступу

Збірник наукових статей практикує політику негайного відкритого доступу до опублікованого змісту, підтримуючи принципи вільного поширення наукової інформації та глобального обміну знаннями задля загального суспільного прогресу.